Program­ma­be­groting 2023


Een terugblik

22 november 2022

Drie lange vergaderingen en bijna 60 moties en amendementen later was de Programmabegroting 2023 van de Tilburgse Raad een feit! De Partij voor de Dieren Tilburg diende 5 moties in. 2 werden unaniem aangenomen, 1 werd ingetrokken en 2 werden aangehouden. De moties waren:

Maak werk van een échte dierenwelzijnsnota
De motie lees je hier. Met deze motie roepen we op om een start te maken voor een integrale dierenwelzijnsnota en hierin alle beleidsterreinen van de gemeente erbij te betrekken. Van huisdieren tot vissen, van egels tot de reptielen van de Oliemeulen. Ook dit zijn inwoners van onze gemeente. Eind 2021 heeft de raad de huidige dierenwelzijnsbeleid geupdate. Daarom vonden coalitiepartijen D66 en GroenLinks het te vroeg om nu al dit beleid aan te passen. Wethouder Grashoff (GL) kwam ons tegemoet door het huidige beleid te evalueren. Wij staan nog steeds achter onze motie en we willen die échte integrale dierenwelzijnsnota. We hebben de nota aangehouden zodat we die na die evaluatie alsnog in stemming kunnen brengen.

Sloopkogel door het bouwbesluit
De motie lees je hier. Deze motie roept het college op om te gaan lobbyen bij het Rijk om het bouwbesluit open te breken. Het bouwbesluit zijn de regels die gemeentes aan projectontwikkelaars etc op te leggen waaraan nieuwbouw moet voldoen. Op dit moment hoeft een nieuwbouwwoning nog niet aan de hoogste richtlijnen te voldoen. Bijna Energie Neutral Gebouwd (=BENG) is nu de norm. Dit betekend dat er nog steeds woningen zonder zonnepanelen, grijs watersysteem etc worden gebouwd. Heel zonde! Want de gemeente wil in 2045 energieneutraal zijn. Helaas vindt de meerderheid van de raad het belangrijker dat er veel woningen worden gebouwd zonder aandacht voor de duurzaamheid ervan. Wethouder van der Pol (D66) heeft toegezegd dat hij dit wel via de Vereniging Nederlandse Gemeentes wil aanpakken. Door die toezegging hebben we de motie ingetrokken.

Liever een stijve hark dan met een bladblazer in het park
De motie lees je hier. Bladblazers zijn voor veel mensen een doorn in het oog. Ze maken lawaai, zijn milieuvervuilend en worden gebruikt om ecosystemen te verstoren. Bladerenhopen waar egels onder slapen, meststoffen voor de bodem etc. De Partij voor de Dieren Tilburg roept op om de overstap te maken naar de hark en enkel waar nodig met elektrische bladblazers aan de slag te gaan. Deze motie zorgde voor de twijfelachtige eer dat de LST onze motie uitriep tot de meest nutteloze motie van deze begroting. Een geuzentitel die we met trots dragen! Helaas kon wethouder Grashoff (GL) geen sluitend antwoord geven over hoe dit er praktisch uit zou zien. Gaat het om uitfaseren, aanbestedingseisen? Kan het überhaupt? De wethouder gaat ons voorzien van een memo met deze informatie. Tot die memo er ligt hebben we de motie aangehouden en dienen we die op een geschikter moment in.

Inclusieve speelplekken voor iedereen
De motie lees je hier. Lekker buitenspelen is niet voor ieder gezin vanzelf sprekend. Veel speeltuinen zijn nu nog niet of moeilijk toegankelijk als je met een fysieke beperking te maken hebt. Dit kunnen zowel de kinderen maar ook hun ouders zijn. Met deze motie roepen we op om in elke kern en wijk een speeltuin te realiseren waar iedereen lekker kan spelen, of je nou een fysieke beperking hebt of niet. Wethouder Grashoff (GL) vond dit de beste motie van de avond. Zo kan het verkeren! De motie is unaniem aangenomen.

Rem op voedselverspilling
De motie lees je hier. Elke maandag blijft de raad maar ook het college van B&W en verschillende ambtenaren eten op het gemeentehuis. En ook elke maandag weer worden er bakken met eten weggegooid. Dit is ons sinds de allereerste “raadsmaandag” een doorn in het oog. Met onze motie roepen we de organisatie op om te onderzoeken hoe we die voedselverspilling op de maandag tegen kunnen gaan. Doggybags voor de mee-eters van de maandag, afspraken maken met de daklozen opvang, maaltijden weg geven via Too Good To Go, het is ons om het even. De raad vond het een goed idee en de motie is unaniem aangenomen.

Tot slot
De eerste programmabegroting voor de Tilburgse fractie is goed verlopen. Onze doelen waren helder en onze inzet ook. In plaats van een saai, negatief verhaal op te dreunen wilden wij met onze bijdrage bij de algemene beschouwingen ons Tilburg van de toekomst schetsen. Een Tilburg dat groen is, waarbij er aandacht is voor de individuele bewoners én voor de dieren. Een Tilburg met een economie waarbij er genoeg is voor iedereen en maar de draagkracht van de Aarde niet wordt overschreden. Wil je de bijdrage teruglezen? Klink dan hier.