Maak het Leijpark een gemeen­telijk monument


Inge­diende motie

22 november 2022

Een nieuw stukje geasfalteerd fietspad in het Leijpark. Evenwijdig aan het Beukenlaantje en niet erdoorheen. Extra lampen langs het hele fietspad met slimme, meebewegende én amberkleurige verlichting om de dierlijke Leijpark bewoners niet te storen. Klinkt op papier allemaal heel mooi maar is het dat ook?

Wat ons betreft niet. Ja, Partij voor de Dieren is voorstander van goede fietsverbindingen maar niet als dit ten koste gaat van ecologie. Het college blijft volhouden dat het om een minimale ingreep gaat. Een strookje asfalt over wat nu een grasveld is. Géén inbreuk op de ecologie. Maar wat is het effect van het aanleggen op het Beukenlaantje? Wat is het effect van de aanzuigende werking van (elektrische) fietsers voor de veiligheid van de dierlijke Leijpark bewoners? De verlichting mag dan amberkleurig zijn maar dat is die van de fietsers niet. Daarnaast is het Leijpark nu een plek waar fietsers gedoogd worden maar waar scooters, snorfietsen etc niet welkom zijn. Met het bouwen van de flexwoningen achter Hotel Van der Valk en de komst van een nieuw distributiecentrum tegenover het hotel zal de stroom van fietsers alleen maar toenemen. Dit is een slecht idee voor de flora en fauna van het park maar ook van de wandelaars die het Leijpark kent. Nu kunnen kinderen er nog oefenen op hun loopfiets maar blijft dit dan ook in de toekomst het geval? Wij twijfelen daar heel erg aan.

Brengt ons bij het punt; waarom komt dat fietspad er dan? Men is van mening dat er snel (!) een oplossing moet komen zodat de medewerkers van het ETZ, Van der Valk, het kinderdagverblijf en de bewoners van de Leijhoeve en de toeristen van het hotel snel, makkelijk en veilig richting het centrum kunnen. Echter ligt dit fietspad er nu al, alleen duurt het 3 minuten langer. Ook geven de werkgevers van het hotel aan dat zij, ondanks deze aanpassing, hun jeugdige vrouwelijke medewerkers ook 's avonds niet door het Leijpark zouden laten fietsen. Met andere woorden, we proberen een oplossing te vinden voor een mogelijk niet bestaand probleem.

Dit brengt ons tot de motie. De Partij voor de Dieren Tilburg diende een motie in om het Leijpark te erkennen als Rijksmonument. De hoop was dat in het beste geval hiermee het fietspad tegen gehouden kon worden en/of in de toekomst evenementen geweerd kunnen worden. Uit het debat bleek dat zowel het fietspad als ook de evenementen niet gehinderd worden door een monumentenstatus. Ook bleek uit het debat dat zowel een aantal partijen uit de raad als ook woordvoerend wethouder Grashoff (GroenLinks) geen heil zag in een Rijksmonument maar wel in de mogelijkheden voor een gemeentelijk monument. Partij van de Arbeid vroeg hier in juni 2022 al om maar het college zag hier toen nog niets in. Gaande het debat werd het dictum (het onderste deel van de motie, de daadwerkelijke opdracht) snel aangepast van rijksmonument naar gemeentelijk monument. Daarom ziet de motie die in stemming is gebracht er uiteindelijk een beetje vreemd uit.

De motie kan je hier lezen. De motie werd bijna unaniem aangenomen. Ook al houdt het, het fietspad niet tegen, het is wel een mooie start om onze stadse natuur de erkenning te geven die het verdiend. Wil je meer weten over de verschillende soorten monumenten? Klik dan hier.

Gerelateerd nieuws

Programmabegroting 2023

Drie lange vergaderingen en bijna 60 moties en amendementen later was de Programmabegroting 2023 van de Tilburgse Raad een fe...

Lees verder

Maak kennis met de Tilburgse werkgroep en fractie!

Wil je kennis maken met de Partij voor de Dieren en haar Tilburgse werkgroep en fractieleden? Zou je graag in contact komen m...

Lees verder

Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken

    Word actief