Verbeter de wereld


Begin in Tilburg

Zie je hittestress bij dieren?

Hoge, tropische temperaturen hebben ernstige gevolgen voor dieren in de snikhete wei, stallen en transportwagens. Volgens de wet moeten dieren beschermd worden tegen slechte weersomstandigheden, zoals hitte. Maar in de praktijk zien we nog geen oplossingen.

Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken

    Word actief

Onze idealen

Er is geen Planeet B

Dieren tellen mee

Kies voor groen

Een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Tilburg

Iedereen doet er toe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open

Onze mensen

Actueel

Veel PvdD-voor­stellen aange­nomen bij bespreking Perspec­tiefnota 2024

Eerlijkere klimaatcommunicatie, opvang van huisdieren bij huiselijk geweld, rookvrije busstations, en meer!

Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2024 zijn zes voorstellen van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarvan twee zelfs unaniem. De Partij voor de Dieren diende negen moties in, de meeste van alle fracties. Dat daar zes van zijn aangenomen, zien wij als mooie score, waarmee we enorm blij zijn! Het gaat onder meer om moties voor een eerlijkere communicatiestrategie over klimaat, waarbij he...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden