Raads­ac­ti­vi­teiten


Als fractie in de gemeenteraad hebben wij verschillende instrumenten tot onze beschikking, waaronder het stellen van informatieve vragen (aan ambtenaren) en artikel 41-vragen (aan het college), het kenbaar maken van onze standpunten tijdens de debatten, en het indienen van moties en amendementen. Onze jaarverslagen bieden een overzicht van onze inzet per jaar.