Kies voor groen


Natuur en biodi­ver­siteit

Natuur is van levensbelang. Door steeds meer bebouwing, wegen, recreatie en andere kortetermijnbelangen van de mens is er steeds minder ruimte voor dieren, bomen en struiken. Groen in en om Tilburg houdt onze omgeving leefbaar: het houdt water vast, gaat hittestress tegen, zuivert de lucht en biedt een thuis aan vele soorten planten en dieren. Zo heeft de natuur een eigen bestaansrecht. Daarom gaan we radicaal vergroenen. Want een groene gemeente is de beste garantie voor een gezond, gelukkig en toekomstbestendig Tilburg.

De gemeente zorgt voor verkoeling en vergroening van straten, tuinen en daken. Bomenkap wordt aan banden gelegd.

  • Groen Wijkevoort

    De Partij voor de Dieren wil het prachtige gebied Wijkevoort ervoor behoeden een enorm bedrijventerrein te worden. Het plan van de gemeente om Wijkevoort te transformeren tot een ‘werklandschap’ is desastreus voor de aanwezige ecologie en de dieren die er leven, en past niet in de noodzakelijke omslag naar een circulaire economie voor een duurzame toekomst. Wat ons betreft gaat er een streep door de plannen, want het meest duurzame bedrijventerrein, is het bedrijventerrein dat niet wordt gebouwd.

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Succes­volle raads­ver­ga­dering met o.a. aange­nomen vuur­werk­verbod

Ook voorstellen voor ecologische verbeteringen en energiepositieve woningen aangenomen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 mei heeft onze fractie zich weer laten gelden. Zo hebben we een cruciale rol gespeeld in het laten aannemen van een motie waarmee vanaf komende jaarwisseling een verbod geldt op het afsteken van consumentenvuurwerk. Er zal een alternatieve viering komen, inclusief centrale shows en subsidies voor buurtinitiatieven. Geweldig nieuws dus voor de natuur, de h...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws