Gezond en veilig in Tilburg


Gezondheid, zorg en veiligheid

Een gezonde en veilige leefomgeving draagt bij aan het voorkomen van problemen. Als mensen gezonder leven door meer buiten te zijn, veel te bewegen en goed te eten, zijn ze minder vaak ziek en belanden ze minder snel in een zorgtraject. De Partij voor de Dieren legt de nadruk daarom op preventie. Niet alleen bij gezondheid, maar ook bij nieuwe virusuitbraken en bij veiligheid. Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben dienen zo goed en snel mogelijk te worden geholpen. Geld mag nooit een reden zijn om geen of ondermaatse hulp en ondersteuning te krijgen.

De landbouw van de toekomst. De gemeente stimuleert stadslandbouw voor het produceren van biologisch en plantaardig voedsel. In elke wijk komt een buurtmoestuin.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Succes­volle raads­ver­ga­dering met o.a. aange­nomen vuur­werk­verbod

Ook voorstellen voor ecologische verbeteringen en energiepositieve woningen aangenomen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 mei heeft onze fractie zich weer laten gelden. Zo hebben we een cruciale rol gespeeld in het laten aannemen van een motie waarmee vanaf komende jaarwisseling een verbod geldt op het afsteken van consumentenvuurwerk. Er zal een alternatieve viering komen, inclusief centrale shows en subsidies voor buurtinitiatieven. Geweldig nieuws dus voor de natuur, de h...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws