Een andere economie


Economie en bedrij­vigheid

Steeds meer economische groei is niet de oplossing, maar juist het probleem. Wij kiezen voor een eerlijke, schone en regionale economie, waarbij er bestaanszekerheid is voor iedereen en waarbij ecocide, milieuvervuiling en aantasting van de natuur aan banden worden gelegd. Hergebruik van grondstoffen en het delen van producten wordt de norm. Door andere keuzes te maken, creëren we een duurzame economie en een mooiere wereld.

Geen mestfabriek in Tilburg. De vergunning voor de mestvergister in Tilburg Noord wordt ingetrokken en de gemeente kiest voor schone lucht in plaats van bruine stroom.

Alle daken vol zonnepanelen. De gemeente zet in op energiebesparing en -opslag en verwarmt niet met biomassa.