Algemene beschou­wingen


Debat­bij­drage

7 september 2022

Voorzitter,

Graag wil ik beginnen met een stuk tekst uit het nummer Groter dan ik van Froukje. Het nummer beschrijft de zorgen van de jonge generatie over de klimaatverandering met de bijbehorende gevolgen. Maar het spreekt ook van hoop en dat wil ik hier uitspreken:

Ik wil een toekomst
Ik wil een verhaal
En niet voor mezelf maar voor ons allemaal
Ik wil zien in 50 tinten groen
Ik wil graag denken en durven en doen

In een tijd van crises lijkt het zo makkelijk om aan symptoombestrijding te doen. Maar de Partij voor de Dieren wil het probleem bij de bron aanpakken. Daar is niets zweverigs aan. Daarom wil ik u deelgenoot maken van wat onze visie is op het Tilburg van de toekomst.

De donut
De basis van het Tilburg van de toekomst is een andere economische visie. Een écht circulaire economie waar er genoeg is voor iedereen zonder de Aarde te beschadigen. Een voorbeeld hiervan is de donuteconomie van econome Kate Raworth. De binnencirkel van de donut biedt genoeg zodat alle Tilburgers mee kunnen doen aan de samenleving. Daar staat een buitencirkel tegenover die de draagkracht van de Aarde bewaakt. Door niet meer mee te doen aan het sprookje van oneindige economische groei komt er ruimte voor de zaken in het leven die er echt toe doen: welzijn, compassie, verbinding, zingeving en vrijheid.

Leefomgeving
Wij hebben het geluk dat wij in een westers land leven met gunstige geografische ligging. Daardoor raakt de klimaatverandering ons bijvoorbeeld minder. Wij hoeven niet te vechten om schoon drinkwater en schone lucht. Wij leven in relatieve rijkdom met een goede gezondheid. Wij hoeven niet bang te zijn voor natuurrampen. Tot op heden... De afgelopen jaren hebben overstromingen, hittestress en zoönose onze comfortabele positie doen wankelen. We hebben meer dan ooit tevoren geleerd dat wij als mens afhankelijk zijn van onze omgeving, van de natuur, voor onze gezondheid, veiligheid en ons welzijn. En we zijn er niet alleen van afhankelijk, we zijn er onderdeel van. Dat besef is helaas nog niet bij iedereen doorgedrongen, zelfs niet na een wereldwijde pandemie. In een ideale wereld leven wij in harmonie samen met onze omgeving. Door onze leefomgeving niet aan te passen aan ons, maar andersom.

Dieren
Bij die leefomgeving horen ook de dieren erbij. Dieren horen niet te worden aangepast aan 'ons systeem', we zouden dieren helemaal niet hoeven te gebruiken. Een dier kiest er namelijk niet voor als dier geboren te worden in een industrie waar slechts diens economische waarde telt. Dierenrechten zijn geen geschenk dat wij de dieren geven, het is een geboorterecht dat wij van ze afgenomen hebben. We zouden de zorg en liefde die wij onze huisdieren geven aan álle dieren moeten geven. Varkens, koeien, kippen, ratten, spinnen, bijen, kevers, kikkers, vissen! Noem ze maar op!

Mensen
Eerder had ik het over de binnenring van de donut, dat iedereen mee kan doen. Steeds meer mensen vallen buiten de boot door een combinatie van politieke keuzes en de daaruit voortvloeiende bureaucratie. Iedereen die vanuit de buitengrenzen van Europa komt wordt met de nek aangekeken maar geldt dat niet eigenlijk voor iedereen die niet mee kan doen met de status quo? De ratrace die we met zijn allen bedacht hebben te moeten houden? De mens is van nature geneigd om het goede te doen. Laten we dit ruimte te geven. Laat vertrouwen de basis van ons beleid zijn en niet wantrouwen waardoor we in deze bureaucratische hel terecht gekomen zijn.

Politieke keuzes
Door andere politieke keuzes te maken is alles wat ik hierboven benoemde haalbaar. Dan moet er alleen 1 ding gebeuren: stop met de focus op economische groei. Economische groei, ook de zogenaamde groene groei is een sprookje. Een groen geverfd luchtkasteel. Als je alleen al naar het journaal kijkt dan zie je, ons huidige systeem is niet langer houdbaar. Daarom dienen wij 6 moties in. Allemaal kleine stappen die wat ons betreft bij gaan dragen aan een schoner, gezonder en prettiger Tilburg. Een Tilburg waar ieder mens mee kan doen en iedereen er toe doet, inclusief de dieren.

En wanneer u gaat stemmen op onze moties, onthoud dan: Hoop is geen belofte of garantie. Hoop is een ander woord voor mogelijkheid.