Integraal Beheerplan Openbare ruimte (IBOR)


Debat­bij­drage

26 september 2022

Voorzitter,

Niet alles kan meer overal. Meerdere inwerksessies over de openbare ruimte hebben ons laten zien hoe complex het IBOR is. Dat geldt voor de hele gemeente en in het bijzonder de binnenstad.

Nu er zoveel bouwputten in de stad te vinden zijn is te zien hoe druk het ondergronds is. Riool, elektriciteit, gas, waterleiding en telecom. En in de documenten is aan de analyse van de meldingen te zien hoezeer we ook de wensen en behoeften van de burgers meenemen in ons beleid.

En aan deze ingewikkelde dans voegen we het beheer van openbaar groen en bomen toe. Voorzitter, de plannen om de stad te vergroenen zijn in de basis in orde. En dat wil wat zeggen als de Partij voor de Dieren het zegt. Maar waar het nog aan schort is de onderliggende visie en de uitvoering. Ook in het IBOR komt het tekort aan middelen om de stad op dit moment goed klimaatbestendig te maken aan bod.

Wat betreft de visie. Uit navraag bleek dat er nog geen concrete bomenvisie is geformuleerd. Wel wordt er gesproken over een vervangingsvisie, die als ontwikkelpunt wordt benoemd. Maar wat wij willen benadrukken is dat er niet zozeer een 'vervangingsvisie’ moet komen, maar een bomenvisie met verzorging als uitgangspunt. Gezien de huidige situatie is het noodzakelijk om elke boom goed te beheren en dus te verzorgen. De vele meldingen over een onveilige situatie door bijvoorbeeld boomwortelopdruk kunnen ook hiermee ondervangen worden.

De Partij voor de Dieren is van mening dat we de behoefte van de boom als uitgangspunt zouden moeten nemen. Natuurlijk, ook wij zijn van mening dat de stoepen veilig begaanbaar moeten zijn. Maar laten we niet bij de eerste de beste scheve stoeptegel de bijl hanteren. Laten we dus vooral op voorhand kijken wat een boom nodig heeft om bv die boomwortelopdruk te voorkomen. Dat is een ander uitgangspunt; het voorkomt bomenkap en waarborgt de veiligheid van onze burgers. Bomen, en zeker oudere volwassen bomen, dragen zoveel bij aan het welzijn van de stad. Er mag gerust gesproken worden over de intrinsieke waarde van een boom. Nu lijkt de boom namelijk net zoveel waarde te hebben als een lantaarnpaal en dat is de wereld op zijn kop. Willen we de uitdaging van deze tijd het hoofd bieden dan kunnen we niet anders dan beheer in de vorm van bomenverzorging in de IBOR opnemen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de bomenvisie die nog geformuleerd gaat worden.

Wij ondersteunen de roep om het budget te verhogen voor vergaande groene ambities. U kunt ervan op aan dat de Partij voor de Dieren zal toezien op de juiste manier van uitgeven van dit budget, namelijk op een manier waarin biodiversiteit en klimaatadaptatie leidend zal zijn.

Dank u wel.