Motie: Liever een stijve hark dan een blad­blazer in het park


10 november 2022

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 10 november 2022.

Raadsbesluit: Programmabegroting 2023

Titel: Liever een stijve hark dan een bladblazer in het park

Constateert dat:

 • Er momenteel bij het ruimen van blad door GroenXtra gebruik gemaakt wordt van: een tractor met bladzuiger, veegwagens en bladblazers [1] ;
 • Bladblazers met verbrandingsmotoren enorm veel geluidsoverlast opleveren voor mens en dier;
 • Deze in de directe omgeving zorgen voor een luchtverontreiniging, die vele malen groter is dan die van een grote benzineauto, door o.a. onvolledig verbrande koolwaterstoffen [2] ;
 • Ze daarmee slechte invloed hebben op de gezondheid van mens en dier;
 • Overdreven kuisheid de natuurlijke ecosystemen verstoord en het voortbestaan van sommige diersoorten zelfs ernstig bedreigd (zoals de egel) [3] ;
 • Overheden van buurlanden zinspelen daarom in 2019 al op een verbod [4] .

Overwegende dat:

 • Het in de huidige tijd van de klimaatcrisis niet meer te verantwoorden is dat de gemeente dergelijke vervuilende apparaten gebruikt;
 • Het gebruiken van een hark of bezem een aantal voordelen heeft. Het is namelijk stil, niet luchtvervuilend, goed als lichaamsbeweging en er is meer controle over wat er al dan niet weggeveegd/geblazen wordt zoals een egelnest;
 • De maatschappelijke opvattingen over 'onkruid', het maaibeleid en dus ook gevallen blad langzaamaan verandert en de Tilburger steeds meer de ecologische waarde erkent, en deze ontwikkeling zou passen bij andere ontwikkelingen die we op dat gebied doormaken [5] ;
 • De gemeente Tilburg al goede stappen zet om de luchtkwaliteit te verbeteren zoals met de elektrificatie van de vuilniswagens;
 • Het switchen naar manuele methodes of elektrische bladblazers past bij een gemeente die de klimaatnoodtoestand heeft uitgeroepen;

Verzoekt het college om:

 • De uitvoerder (Diamant Groep) die namens gemeente Tilburg blad ruimt op te roepen het gebruik van vervuilende bladblazers te minimaliseren en alleen nog manuele methodes of elektrische bladblazers te gebruiken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens

Anne-Miep Vlasveld, Partij voor de Dieren

Linda Oerlemans, ONS Tilburg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Toegankelijke speelplekken voor iedereen

Lees verder

Motie: Maak werk van een ├ęchte Dierenwelzijnsnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer