Motie: Toegan­ke­lijke speel­plekken voor iedereen


10 november 2022

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 10 november 2022.

Raadsbesluit: Programmabegroting 2023

Titel: Toegankelijke speelplekken voor iedereen

Constateert dat:

  • Speelplekken in gemeente Tilburg momenteel nog niet altijd inclusief zijn voor kinderen met een beperking én niet altijd toegankelijk voor ouders met een beperking;
  • Tilburgers behoefte hebben aan inclusievere speelplekken en dat uitspreken [1] ;
  • In het 'Beheerplan Spelen' (rolstoel)toegankelijkheid erg beperkt wordt overwogen [2] .

Overwegende dat:

  • Het college een regeerakkoord heeft gepresenteerd waarin inclusie en kansengelijkheid een prominente rol spelen [3] ;
  • Wij als gemeente willen faciliteren voor álle inwoners, ongeacht beperking;
  • Het mooi zou zijn als wij in navolging van het voorbeeld dat Gemeente Zutphen geeft een écht inclusief speelpark zouden ontwikkelen [4] .

Verzoekt het college om

  • Binnen bestaande budgetten en plannen voor het uitbreiden en vernieuwen van speelplekken standaard rekening te houden met toegankelijkheid voor kinderen én ouders met een beperking;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens

Pam Wijnans - Partij voor de Dieren

Ivan Otten – Voor Tilburg

Freke Schellekens – GroenLinks

50Plus – Frans Vriens

Lokaal Tilburg – Frans van Aarle

PvdA - Aziza Aboulkacem-Jardaoui

D66 – Sylvia Spinnewijn


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, LST, VVD, 50Plus, CDA, ONS Tilburg, PvdA, Voor Tilburg, Lokaal Tilburg, SP, FvD

Tegen