Motie: Rem op voed­sel­ver­spilling


10 november 2022

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 10 november 2022.

Raadsbesluit: Raadsbegroting 2023

Titel: Rem op voedselverspilling

Constateert dat:

  • Er elke maandag na het diner veel eten overblijft;
  • In het kader van voedselveiligheid de medewerkers, raadsleden etc geen "kliekjes" mee mogen nemen;
  • In Tilburg 15,8% van de bewoners in armoede leven;
  • Het aantal aanvragen voor de Voedselbank Tilburg blijft stijgen [1a] [1b] ;

Overwegende dat:

  • In het Akkoord ‘Meer voor elkaar’ staat dat we om korte en biologische voedselketens te stimuleren ook kijken naar onze eigen rol als gemeentelijke organisatie [2] ;
  • We als gemeente Tilburg niet het goede voorbeeld geven door zoveel eten achter te laten terwijl een aanzienlijk deel van onze bewoners niet voldoende eten heeft;
  • Provincie Noord-Brabant via de catering Vermaat voedselverspilling tegengaat via o.a. de Too Good To Go app;

Verzoekt het college om:

  • Te onderzoeken op welke manier voedselverspilling via de eigen bedrijfskantines kan worden tegengegaan.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens

Anne-Miep Vlasveld – Partij voor de Dieren

Helma Oostelbos – SP

Nicky van Wanrooij – GroenLinks

Ivan Otten – Voor Tilburg

Linda Oerlemans – Ons Tilburg


Status

Aangenomen

Voor

FvD, LST, VVD, 50Plus, CDA, ONS Tilburg, PvdA, D66, Voor Tilburg, Lokaal Tilburg, SP, PvdD, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Sloopkogel door het bouwbesluit

Lees verder

Motie: Toegankelijke speelplekken voor iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer