Succes­volle raads­ver­ga­dering met o.a. aange­nomen vuur­werk­verbod


Ook voor­stellen voor ecolo­gische verbe­te­ringen en ener­gie­po­si­tieve woningen aange­nomen

25 mei 2023

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 mei heeft onze fractie zich weer laten gelden. Zo hebben we een cruciale rol gespeeld in het laten aannemen van een motie waarmee vanaf komende jaarwisseling een verbod geldt op het afsteken van consumentenvuurwerk. Er zal een alternatieve viering komen, inclusief centrale shows en subsidies voor buurtinitiatieven. Geweldig nieuws dus voor de natuur, de hulpdiensten, de dieren én de mensen!

Daarnaast zijn twee andere moties van ons aangenomen. Het voorstel om ecologische verbeteringen rond het Waterproef-initiatief daadwerkelijk te realiseren, i.p.v. dat te proberen, is unaniem aangenomen. De motie om duidelijker in te zetten op meer opwekking van duurzame via woningen is ook aangenomen.

Verdere uitleg over de verschillende onderwerpen, en de debatbijdragen, zijn hier terug te lezen.

Gerelateerd nieuws

Nu ook aandacht voor dieren in het gemeentelijke veiligheidsplan

Het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar is door de gemeenteraad vastgesteld. In dit zogeheten Integraal Veiligheidspl...

Lees verder

Veel PvdD-voorstellen aangenomen bij bespreking Perspectiefnota 2024

Bij de bespreking van de Perspectiefnota 2024 zijn zes voorstellen van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarvan twee zelf...

Lees verder

Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken

    Word actief