Nu ook aandacht voor dieren in het gemeen­te­lijke veilig­heidsplan


Voorstel van Partij voor de Dieren unaniem aange­nomen

13 april 2023

Het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar is door de gemeenteraad vastgesteld. In dit zogeheten Integraal Veiligheidsplan 2023-2027 (IVP) was nog geen expliciete aandacht voor verwaarlozing en mishandeling van dieren, maar dankzij voorstemmen van alle(!) partijen is een amendement van ons raadslid Pam Wijnans aangenomen, waarmee nu een paragraaf ‘aandacht voor dieren’ is toegevoegd aan het Veiligheidsplan.

“De uitvoerende instanties en andere betrokken ambtenaren hadden al wel aandacht voor dierenzaken, zoals huiselijk geweld en dierenmishandeling. Nu het ook zwart op wit in het IVP staat, weet iedereen wat we aan inzet kunnen verwachten ter bestrijding van mishandeling en verwaarlozing van dieren”, aldus Pam.

Zie hier het betreffende amendement, waarin de volledige, toegevoegde paragraaf en een toelichting staan.

Gerelateerd nieuws

Gemeente neemt maatregelen tegen voedselverspilling

Het college gaat maatregelen nemen om voedselverspilling door de gemeente tegen te gaan. Zo zal er meer gewerkt gaan worden m...

Lees verder

Succesvolle raadsvergadering met o.a. aangenomen vuurwerkverbod

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 mei heeft onze fractie zich weer laten gelden. Zo hebben we een cruciale rol gespe...

Lees verder

Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken

    Word actief