Motie: Geen vrij­blij­vendheid voor ecolo­gische verbe­te­ringen rond Water­proef


22 mei 2023

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op maandag 22 mei 2023

Titel: Geen vrijblijvendheid voor ecologische verbeteringen rond Waterproef

Constateert dat: 

  • In de voorwaarden exploitatie Hoevensekanaaldijk 38 (Waterproef) is opgenomen dat in overleg met de initiatiefnemers en het Waterschap De Dommel wordt gestreefd naar het tot stand brengen van ecologische verbeteringen, wat gezien kan worden als een inspanningsverplichting.

Overwegende dat:

  • De natuur al erg onder druk staat door toenemende bedrijvigheid, en een inspanningsverplichting dus niet voldoende is om de ecologische waarden te beschermen.

Verzoekt het college om

  • Het tot stand brengen van ecologische verbeteringen als resultaatverplichting te beschouwen, en dus in overleg met de initiatiefnemers en het Waterschap De Dommel daadwerkelijk ecologische verbeteringen te realiseren.
  • De gemeenteraad te informeren over de voortgang hiervan.


En gaat over tot de orde van de dag.  

Namens 

Anne-Miep Vlasveld, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus, CDA, D66, FvD, GL, Lokaal Tilburg, LST, ONS Tilburg, PvdA, SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Terrasstoelendans Waterproef

Lees verder

Motie: ‘(Subsi)diervrije Evenementen’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer