Motie: Extra woningen voor vliegende Tilburgers


22 mei 2023

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 22 mei 2023 ​n.t.b.​

Raadsbesluit: ​BP Centrum Zuid 2008, 5e herziening (Bisschop Zwijsenstraat 22)​

Titel: Extra woningen voor vliegende Tilburgers

Constateert dat:

Overwegende dat:

  • Alle Tilburgers, zowel mensen als niet-menselijke dieren, zijn gebaat bij voldoende woon- en nestgelegenheid;
  • In het bestuursakkoord "Meer voor elkaar" is opgenomen dat nieuwbouwwoningen o.a. natuur-inclusief moeten zijn;
  • Door de verdichting van binnensteden er steeds minder huisvestingsplaatsen zijn voor vogels en vleermuizen;
  • Natuur-inclusief bouwen de toekomst heeft3;

Verzoekt het college om

  • Als nadere eis op te nemen dat er in, aan en/of rond de gebouwen nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen worden gerealiseerd;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens

Anne-Miep Vlasveld, Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Actuele Motie: Vuurwerkverbod (mee ingediend)

Lees verder

Motie: Terrasstoelendans Waterproef

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer