Raads­voorstel Bestem­mingsplan Centrum Zuid 2008, 5e herziening (Bisschop Zwijsen­straat 22)


22 mei 2023

Een bestemmingsplan (BP) wijzigen gebeurt minimaal één keer per raadsvergadering. Onze fractie is daarbij alert op het kappen van bomen, het weghalen van beplanting, verstoring van dieren maar ook nestmogelijkheden. Ook word gekeken naar de energiestatus van de bouw. Is het energieneutraal? Wellicht zelfs positief? Een groene gevel? Waterberging, groen dak, panelen, etc.. Allemaal zaken waar we op letten bij een BP-wijziging. Bij deze wijziging is er sprake van het opknappen van een van de laatste verloederde panden aan de Bisschop Zwijssenstraat en het opvullen van het gat tegenover de FHK.

Het plan is om er luxe appartementen in het hogere segment te bouwen. Wel met een groen dak, waterberging, etc.. Helaas moeten hiervoor de monumentale es en een esdoorn het lootje leggen. Vergunningen en compensatie zijn al geregeld. Gekeken is of de monumentale boom verplaatst kan worden. Helaas is de boom van een dusdanige verslechterde conditie dat die verplaatsen niet zou overleven. Er zijn ter compensatie van deze boom al bomen geplant en ook is er een financiële compensatie van de bomen gedaan. Als je met die bril kijkt, dan is dit allemaal netjes volgens de geldende regels gedaan.

Als je echter met de Partij voor de Dieren-bril kijkt, dan zie je dat er wéér een boom tegen de vlakte gaat. In dit geval een monumentale boom zelfs. En in ruil waarvoor? Zeven luxe, dure appartementen en de restauratie van een monumentaal pand. Ook hier gaat het menselijke belang voor het belang van bomen. Een monumentaal pand vs een monumentale boom.

Samen met de PvdA hebben we gekeken welke redelijke mogelijkheden we nog hebben om de boom te redden. Die lijken er niet te zijn. Met pijn in ons hart hebben we dit dan ook laten gaan.

Waar we wel aandacht voor hebben gevraagd is de plaatsing van nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen in het nieuwe pand. Op basis van de beantwoording van onze vragen hierover bleken die niet in het bestemmingsplan te zijn verwerkt maar is die mogelijkheid er zeker wel! We schreven een motie om aan de ondernemer op te leggen dat die voor nestmogelijkheden in het pand moest zorgen.

De wethouder gaf op basis van de motie aan dat in het bestemmingsplan inderdaad de nestgelegenheden niet zijn meegenomen maar wel onder andere in de bouwtekening.

Daarmee is de nestgelegenheid vastgelegd en onze motie overbodig geworden. Daarom hebben wij de motie ingetrokken.

Bij het voorstel zelf heeft de fractie tegenstemt. Hoe blij we ook zijn dat er in de bouwplannen een woning aanwezig is voor vleermuizen en vogels, er gaan bomen om waaronder een monumentale boom. Daar kan de fractie absoluut niet voor stemmen. Het voorstel is aangenomen. Samen met ons stemde alleen FvD tegen. De stukken kan je hier lezen.

Debatbijdrage:
Hoezeer we ons best ook doen, de binnenstad wordt steeds steniger met de inbreidingsopgave die ons te wachten staat. Meer woningen voor de mens betekend hier automatisch minder woningen voor dieren. Gelukkig kan dit voor een deel opgevangen worden door gebouwen te voorzien van nestmogelijkheden voor de vliegende Tilburgers; vogels en vleermuizen. Onze fractie stelde daarom als informatieve vraag over dit stuk of er, naast al de andere groene initiatieven aan het pand zoals een groen dak, waterberging, etc. ook rekening gehouden is met nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen. Het antwoord was dat dit niet opgenomen is in het bestemmingsplan maar dat er wel een extra voorwaardelijke verplichting kan worden opgenomen. Als het zo simpel is om de dieren in onze stad een handje te helpen, laten we ook deze kans aangrijpen en ook deze Tilburgers aan een woning helpen.