Vuur­werk­verbod in Tilburg


22 mei 2023

In 2019 heeft de raad besloten toe te werken naar een vuurwerkvrij Tilburg. Door de coronajaren is dit plan blijven liggen en was het 4 jaar later nog steeds voor iedereen onduidelijk welke kant we op zouden gaan. Onze fractie is gaan lobbyen met andere partijen en heeft onderzocht hoe andere gemeenten dit de afgelopen jaren hebben aangepakt en hoe daar is ervaren. Zo is uiteindelijk een aangehouden motie van fractie 50PLUS uit 2020 er weer bij gepakt. Met verschillende fracties zijn we tot een nieuwe, actuele versie gekomen waarin alle argumenten werden verzameld om tot een verbod over te gaan.

De politie, brandweer, (oog) artsen, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en dierenwelzijnsorganisaties vragen al jaren om een vuurwerkverbod. De woordvoerders namens de indiende fracties benadrukten dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking vóór het invoeren van het verbod is en we daarom nu moeten doorpakken. Het feit dat iets moeilijk te handhaven is zou niet moeten betekenen dat we iets niet verbieden. Zolang je geen norm stelt zal het afsteken sowieso niet afnemen. Ook is het handhaven altijd al een probleem geweest door gebrek aan capaciteit bij de Politie en het feit dat boa's niet opgeleid zijn om op te treden tijdens de chaotische oud en nieuw-nacht. De burgemeester gaf zelfs aan dat de jaarwisseling het meest gevaarlijke moment van het jaar is voor politie en hulpdiensten juist door het vuurwerkgeweld.

Voor de tegenstanders waren deze feiten echter ondergeschikt aan het vasthouden aan tradities en het moeilijk handhaven van het verbod. Zij vonden dat we dit besluit nóg langer voor ons uit moeten schuiven om meer draagvlak te creëren. Het CDA kwam zelfs met het voorstel om een burgerberaad op te zetten over het vuurwerkverbod en flanste tijdens een schorsing daar snel een motie over in elkaar. Onze fractie gaf aan enorm voorstander te zijn van burgerberaden, maar dan wel weloverwogen en op een onderwerp waar we hulp bij kunnen gebruiken van de bevolking. Denk aan de klimaatuitdagingen waar wij als gemeente voor staan of de ambitie om circulair te worden. Er is in dit geval namelijk al besloten dat we toewerken naar een vuurwerkvrij Tilburg en alle betrokkenen hebben behoefte aan én recht op duidelijkheid.

Als voorstanders van het verbod hielden we elkaar stevig vast wat ervoor heeft gezorgd dat de motie het ondanks de weerstand alsnog gehaald heeft. In Tilburg geldt er daarom vanaf komende jaarwisseling een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. F1-vuurwerk (sterretjes, etc.) mag nog wel en er zal een alternatieve viering komen inclusief centrale shows en subsidies voor buurtinitiatieven. Geweldig nieuws dus voor de natuur, de hulpdiensten, de dieren én de mensen!

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Duurzaamheidsbeleid nieuwbouw - Thema Energie

Lees verder

Raadsvoorstel Bestemmingsplan Centrum Zuid 2008, 5e herziening (Bisschop Zwijsenstraat 22)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer