Ingesteld op statiegeld


Monde­linge vragen

Indiendatum: 27 mrt. 2023

Geen grap, aanstaande zaterdag 1 april is het echt zover: óók op blikjes wordt dan (15 cent) statiegeld geheven. Ze kunnen bij supermarkten en tankstations worden ingeleverd. Of bij een NS-station in de vijf grootste steden van ons land.

1) Is het college op de hoogte van de in totaal 17 Reverse Vending Machines (inlevermachines) die NS heeft aangeschaft voor Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven?2

2) Is het college het met de indiener(s) eens dat ook het station van Tilburg een inlevermachine niet zou misstaan, als zevende gemeente van het land?

3) Is het college bekend met de ambitie van NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om nog dit jaar 17 stations te voorzien van een inlevermachine? Maakt Tilburg deel uit van deze plannen?

4) Zo ja, wanneer kunnen we onze eigen inlevermachine begroeten? Zo nee, is het college bereid contact op te nemen met NS, ProRail en het ministerie van I&W om de komst hiervan te realiseren?

Nicky van Wanrooij,
GroenLinks

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Bea Mieris,
PvdA

Indiendatum: 27 mrt. 2023
Antwoorddatum: 27 mrt. 2023

Geen grap, aanstaande zaterdag 1 april is het echt zover: óók op blikjes wordt dan (15 cent) statiegeld geheven. Ze kunnen bij supermarkten en tankstations worden ingeleverd. Of bij een NS-station in de vijf grootste steden van ons land.

1) Is het college op de hoogte van de in totaal 17 Reverse Vending Machines (inlevermachines) die NS heeft aangeschaft voor Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven?2

2) Is het college het met de indiener(s) eens dat ook het station van Tilburg een inlevermachine niet zou misstaan, als zevende gemeente van het land?

3) Is het college bekend met de ambitie van NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om nog dit jaar 17 stations te voorzien van een inlevermachine? Maakt Tilburg deel uit van deze plannen?

4) Zo ja, wanneer kunnen we onze eigen inlevermachine begroeten? Zo nee, is het college bereid contact op te nemen met NS, ProRail en het ministerie van I&W om de komst hiervan te realiseren?

De vragen zijn mondeling gesteld tijdens het vragenhalfuurtje. De vragen en beantwoording zijn hier terug te kijken, vanaf 2:23:50.