Doneer­ringen


Monde­linge vragen

Indiendatum: 27 mrt. 2023

Doneerringen zijn een duurzaam en een sociaal initiatief dat in verschillende Duitse en Nederlandse steden wordt ingezet.
Doneerringen kunnen om vuilniscontainers in de openbare ruimte worden gehangen met als doel om er statiegeld flesjes en statiegeld blikjes in te plaatsen die door mensen met weinig geld ingeleverd kunnen worden bij supermarkten.
De statiegeld flesjes en statiegeld blikjes belanden niet in de vuilniscontainers, maar worden gerecycled, de containers raken minder snel vol en mensen met weinig geld kunnen wat bijverdienen.
De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 is wellicht een mooie aanleiding om de doneerringen in Tilburg te introduceren.
In Leiden start een proef met de doneerringen lazen we vorige week in de media.
In 2021 lazen we in het Binnenlands Bestuur dat Tilburg ze mogelijk zou gaan inzetten. Ze zijn echter nog niet gespot.

Vragen:

1. Is het college het met de PvdA, Groenlinks en PvdD eens dat de inzet van doneerringen een duurzaam en een sociaal initiatief is?

2. Klopt het dat Tilburg doneerringen zou gaan inzetten, zoals in het Binnenlands Bestuur in 2021 stond opgetekend?

3. Waarom zien we geen doneerringen in onze openbare ruimte?

4. Is het college bereid om de inzet van doneerringenvoor statiegeld flesjes en per 1 april voor statiegeld blikjes te (her)overwegen?

Bea Mieris,
PvdA

Nicky van Wanrooij,
GroenLinks

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 27 mrt. 2023
Antwoorddatum: 27 mrt. 2023

Doneerringen zijn een duurzaam en een sociaal initiatief dat in verschillende Duitse en Nederlandse steden wordt ingezet.
Doneerringen kunnen om vuilniscontainers in de openbare ruimte worden gehangen met als doel om er statiegeld flesjes en statiegeld blikjes in te plaatsen die door mensen met weinig geld ingeleverd kunnen worden bij supermarkten.
De statiegeld flesjes en statiegeld blikjes belanden niet in de vuilniscontainers, maar worden gerecycled, de containers raken minder snel vol en mensen met weinig geld kunnen wat bijverdienen.
De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 is wellicht een mooie aanleiding om de doneerringen in Tilburg te introduceren.
In Leiden start een proef met de doneerringen lazen we vorige week in de media.
In 2021 lazen we in het Binnenlands Bestuur dat Tilburg ze mogelijk zou gaan inzetten. Ze zijn echter nog niet gespot.

Vragen:

1. Is het college het met de PvdA, Groenlinks en PvdD eens dat de inzet van doneerringen een duurzaam en een sociaal initiatief is?

2. Klopt het dat Tilburg doneerringen zou gaan inzetten, zoals in het Binnenlands Bestuur in 2021 stond opgetekend?

3. Waarom zien we geen doneerringen in onze openbare ruimte?

4. Is het college bereid om de inzet van doneerringenvoor statiegeld flesjes en per 1 april voor statiegeld blikjes te (her)overwegen?

De vragen zijn mondeling gesteld tijdens het vragenhalfuurtje. De vragen en beantwoording zijn hier terug te kijken, vanaf 2:19:00.