Programma 013 parken


13 april 2023

Programma 013 Parken is een beleidskader waarbinnen onder andere de bestaande parken opgeknapt worden of groot onderhoud krijgen. Ook wordt er meer groen aangeplant in de stad en wordt op 3 verschillende lijnen de verbinding gezocht met de gebieden om de stad Tilburg heen. Het gaat hier om een cultuur-historische lijn, een waterlijn en een groene lijn. Zo wordt de binnenstad bijvoorbeeld gekoppeld aan Moerenburg en landschapspark Pauwels. De fractie heeft zich in de informatie en debatsessie vooral ingezet om te kijken wat de plek van dieren is, hoe biodiversiteit gewaarborgd blijft en hoe de landbouw vorm krijgt binnen deze stukken. Voor het 013Parken programma wordt in 2023 1 miljoen begroot dat tot 2026 wordt opgehoogd naar 5 miljoen structureel.

Stemverklaring:
"Wij zijn groot voorstander van "speelnatuur". Natuur waarin de focus meer op recreatie dan op biodiversiteit ligt. Dit betekend echter niet dat hier alles kan en mag. Biodiversiteit blijft een onderwerp waar de Partij voor de Dieren kritisch naar zal blijven kijken. Desondanks is elke euro besteed aan groenontwikkeling een goed bestede euro. Wij kunnen volmondig instemmen met dit plan."

Het voorstel is aangenomen. De fractie heeft voorgestemd. Hier zijn de stukken te vinden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Kempenbaan-Oost

Lees verder

Wijziging bestemmingsplan buitengebied Haaren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer