Wijziging bestem­mingsplan buiten­gebied Haaren


13 april 2023

Bij de wijziging van dit bestemmingsplan wordt bij twee voormalige intensieve veehouderijen de bestemming van “intensieve veehouderij” veranderd naar plantaardige teelten in een (koude) kas. De fractie heeft in het voortraject informatieve vragen gesteld. Er zijn geen informatie- en debatsessies geweest bij dit stuk.

Stemverklaring:
"
De PvdD is heel blij met de transformatie die hier voorligt. Waar oorspronkelijk een veehouderij stond, die weliswaar al een tijd buiten bedrijf is, komt op dit perceel nu een koude kas voor potplanten. De stikstofruimte die hierdoor vrijkomt wordt helaas wel verkocht. Dat zouden wij uiteraard graag anders zien maar dat is juridisch momenteel niet anders. Zoals deze ziet onze fractie graag meer wijzigingen in bestemmingsplannen die bijdragen aan de eiwittransitie en ontwikkelingen richting plantaardige en duurzame landbouw. Wij stemmen dus voor."

Het voorstel is aangenomen. De fractie heeft voor gestemd. Hier zijn de stukken te vinden.