Kempenbaan-Oost


Debat­bij­drage

28 november 2022

De Partij voor de Dieren is toekomstgericht. Om de Aarde en daarmee ook onze gemeente leefbaar te houden, zien we dat we moeten omschakelen van de huidige, ongebreidelde groei-economie, naar een economie binnen de grenzen van de draagkracht van de Aarde. Daar passen XXL-distributiedozen voor het snelle wegwerpconsumentisme niet bij.

Om de emissies van de logistiek te reduceren tot uiteindelijk nul, zien wij wél heil in de realisatie van distributiehubs. We moeten toe naar bevoorrading van het centrum via zulke distributiehubs, waardoor het vervoer richting het centrum fossielvrij kan plaatsvinden. In de Partij voor de Dieren vind u dus een voorstander van emissieloze stadslogistiek.

Met de voorliggende plannen voor specifiek Kempenbaan-Oost zien wij dan ook een vrij duidelijke, concrete stap richting de duurzame toekomst waar wij ons voor inzetten. De presentatie van afgelopen maandag bevestigde dit beeld ook.

Maar de vraag is vervolgens wel of wij ons hierin niet rijk rekenen. Wij zijn uiterst beducht op greenwashing, wat we nog maar al te vaak zien gebeuren.

Daarom horen we graag van de wethouder:

  • Gaan de plannen echt direct bijdragen aan het weren van fossiele logistiek uit het centrum, en op basis waarvan kan de wethouder dat in dit stadium garanderen? M.a.w., in welke mate is het nog wensdenken dat op Kempenbaan-Oost daadwerkelijk een stadsdistributiecentrum komt voor emissieloze stadslogistiek, en in welke mate is het nog mogelijk dat onder deze vlag uiteindelijk toch een achterhaald, fossiel distributiecentrum komt?

  • Als de wethouder hierin (nog) niets kan garanderen: hoe staat de wethouder, namens het college, er zelf in? Hoe gaat de wethouder voorkomen dat de mooie plannen uiteindelijk uitmonden in meer van dezelfde ouderwetse logistiek?