Verjonging bomen


Infor­ma­tieve vragen

Indiendatum: 7 jul. 2022

Op maandag 27 juni is er tijdens de korte schouw van Theresia uitleg gegeven over de verjonging. Ook tijdens de informatiesessie over het IBOR is hierbij stil gestaan. Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op:

1. Hoeveel bomen per jaar wordt er gekapt in het kader van verjonging?

2. Wat is de leeftijd van deze bomen?

3. Op basis van welke criteria worden deze bomen aangewezen om te kappen?

4. Wie toetst deze criteria?

5. Welke instantie wijst de bomen aan?

6. Welk bedrijf kapt de bomen?

7. Wie is financieel verantwoordelijk voor het kappen van de bomen?

8. Wat gebeurt er met de bomen nadat ze zijn gekapt? Als hier verschil tussen verschillende bomen in zit, dit graag meenemen in de beantwoording.

9. Wat zijn de kosten qua aanschaf en onderhoudt van een jonge boom?

10. Wat zijn de onderhoudskosten van een volwassen boom?

Pasgeleden zijn in de Schoolstraat meerdere bomen gekapt in het kader van de vergroenings en verjoningsopgave.

11. Kunt u aangeven hoeveel van deze vergroeningsprojecten waarbij er eerst groen en/of bomen worden verwijderd nog uitgevoerd gaan worden binnen de Cityring de komende jaren?

Indiendatum: 7 jul. 2022
Antwoorddatum: 17 apr. 2023

Let op:

  • In overleg met de griffie hebben we de vragen beantwoord voor onze gemeentelijke bomen;
  • In de beantwoording hebben we afdelingen en functies benoemd, maar elke handeling wordt namens het college uitgevoerd.
  • Het college heeft de raad in april geïnformeerd over kap en herplant van bomen: zie raadsbrief Budget, kap en herplant bomen van 19 april 2022.


Op maandag 27 juni is er tijdens de korte schouw van Theresia uitleg gegeven over de verjonging. Ook tijdens de informatiesessie over het IBOR is hierbij stil gestaan. Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op:

1. Hoeveel bomen per jaar wordt er gekapt in het kader van verjonging?

Antwoord:
De gemeente Tilburg heeft geen verjongingsplan. We kappen geen bomen op basis van leeftijd.
Bomen die slecht presteren of een slechte kwaliteit hebben willen we vervangen. Hiermee houden we de kwaliteit van ons bomenbestand hoog (we geven nieuwe bomen een kans om met betere groeiomstandigheden uit te groeien tot een volwassen boom met een groter kroonvolume. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie).
Kappen op basis van leeftijd (verjonging omwille van verjonging) zou leiden tot een situatie/gemeente waar nooit meer oude bomen staan. Dat is geen wenselijke situatie. Vitale oudere bomen geven extra kwaliteit (biodiversiteit, klimaatadaptatie en beleving). Niet voor niets wijzen we regelmatig nieuwe monumentale bomen aan.


2. Wat is de leeftijd van deze bomen?

Antwoord:
Deze vraag is niet van toepassing, want we kappen geen bomen vanwege verjonging. De leeftijd van de bomen die we omwille van slechte kwaliteit vervangen varieert. Bomenkap gebeurt veelal op basis van veiligheid en conditie (bijv. de standplaats boven- en ondergronds en of een boom ziek is, voldoende restlevensduur heeft.)


3. Op basis van welke criteria worden deze bomen aangewezen om te kappen?

Antwoord:
Niet van toepassing, we hanteren geen criteria vanwege verjonging. De specialisten boomverzorging signaleren en toetsen bij projecten op basis van kwaliteit van de boom.


4. Wie toetst deze criteria?

Antwoord:
Niet van toepassing, immers we kappen niet op basis van leeftijd. Kapaanvragen worden door de medewerker bomen en kapaanvragen (afdeling Ruimte) getoetst, op basis van de Bomenverordening 2021 en het bijbehorende bomenbeleid (gemeenteraad 5 april 2021).


5. Welke instantie wijst de bomen aan?

Antwoord:
Niet van toepassing, zie ook antwoord op vraag 3.


6. Welk bedrijf kapt de bomen?

Antwoord:
De aannemer van het Gebiedsgericht Onderhouds Contract (GOC) doet dit bij beheer.


7. Wie is financieel verantwoordelijk voor het kappen van de bomen?

Antwoord:
Voor gemeentelijke bomen, de gemeente Tilburg.


8. Wat gebeurt er met de bomen nadat ze zijn gekapt? Als hier verschil tussen verschillende bomen in zit, dit graag meenemen in de beantwoording.

Antwoord:
Bomen worden door de aannemer afgevoerd. Soms wordt ervoor gekozen om een boom (bijv. in een park of bos) te laten liggen, zodat deze op een natuurlijke wijze kan vergaan (goed voor de biodiversiteit). Soms wordt er van een boom een bankje gemaakt.


9. Wat zijn de kosten qua aanschaf en onderhoudt van een jonge boom?

Antwoord:
Dit is afhankelijk van de soort boom en de maat waarin deze wordt aangeplant. Naast de boom is ook de groeiplaats van belang. Gemiddeld genomen zijn de totale kosten van het herplanten van 1 boom €3.500 (de aanschaf van een boom incl. goede standplaats, de voorbereiding en het planten van de boom). Nazorg (en dus ook onderhoud) ligt gemiddeld de eerste twee jaar bij de aannemer die de boom heeft geplant. Voor het antwoord over de kosten voor onderhoud, zie vraag 10.


10. Wat zijn de onderhoudskosten van een volwassen boom?

Antwoord:
Dit verschilt per boom en is o.a. afhankelijk van de standplaats van de boom, de groeiplaats, de conditie (kroonvolume), het soort boom, de hoogte van de boom.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inzamelcontainers binnenstad

Lees verder

Kappen en herplanting bomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer