Onpro­fes­si­onele afhan­deling Fixi meldingen zwerf­afval


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 6 feb. 2023

Vandaag bereikte onze fractie onderstaande opmerking rondom het afhandelen van een Fixi melding. Zie onderstaande afbeelding. Mocht het heel slecht leesbaar zijn bij deze een samenvatting:

Een burger die praktisch op dagbasis zwerfafval raapt binnen de gemeente en hier veelvuldig Fiximeldingen doet, doet een oproep om met een bladblazer het zwerfafval tussen de beplanting (Rododendrons) vandaan te blazen, te kiezen voor een andere vorm van beplanting en om de beplanting verder uit elkaar te planten om zo beter bij het afval te komen. Hij vraagt om een inhoudelijke reactie. De gemeente reageert dat het niet gaat om rododendrons maar om eleagnus en dat het zwerfafval erin mag blijven.

De Partij voor de Dieren vindt deze reactie zeer onprofessioneel die de volgende vragen oproept:

1) Wat vind het college van deze reactie vanuit de Gemeente Tilburg richting een burger? Is het college van mening dat de gemeente in haar communicatie zo richting burgers mag spreken?

2) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat deze manier van communiceren onbehoorlijk is en niet getuigd van een professionele en vriendelijke houding?

Op maandag 3 oktober 2022 is tijdens de bespreking van het IBOR een motie van de VVD, PvdD e.a. aangenomen met als titel "Beter communicatie met onze inwoners Fixi-en en met de Fixi app" [1]

3) Is de reactie die deze burger gekregen heeft nav de Fixi melding, volgens het college, een passende reactie om via de Fixi-app burgers te informeren?

4) Wat gaat de gemeente, bij monde van het college, doen om de relatie met deze burger weer te herstellen?

5) Wat gaat de gemeente, bij monde van het college, doen om dit soort reacties in de toekomst te voorkomen?

Op basis van het IBOR is de Burgermeester Brokxlaan onderhoudsniveau A. De beantwoording geeft aan dat het zwerfafval mag blijven.

6) Als het hier onderhoudsniveau A betreft is de reactie dan niet foutief?

7) Is de gemeentelijke organisatie voornemens om iets te doen met de inhoudelijke suggesties die de melder maakt om het zwerfafval in dit soort bosjes gemakkelijker op te ruimen?

Indiendatum: 6 feb. 2023
Antwoorddatum: 7 mrt. 2023

Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen die door het raadslid A. Vlasveld (PvdD) zijn gesteld op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2022. De vragen gaan over onprofessionele afhandeling Fixi meldingen zwerfafval en zijn ontvangen op 8 februari 2023.


Vraag 1: Wat vindt het college van deze reactie vanuit de Gemeente Tilburg richting een burger?

Antwoord 1
Wij vinden deze reactie niet gepast, omdat wij juist extra aandacht hebben voor het verbeteren van onze reacties op de meldingen in Fixi. In dit geval was het bedanken van de melder voor zijn tips en uitleg over het schoonmaakniveau in relatie tot beplanting meer op zijn plaats geweest.


Vraag 2: Is de reactie die deze burger gekregen heeft n.a.v. de Fixi melding, volgens het college, een passende reactie om via de Fixi-app burgers te informeren?

Antwoord 2
Nee, dit is niet de manier waarop wij onze inwoners willen informeren. U ontvangt eind maart een raadsbrief met daarin verbeterpunten voor de communicatie met onze inwoners via Fixi, zoals toegezegd naar aanleiding van de motie tijdens de behandeling van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) op 3 oktober 2022.


Vraag 3: Wat gaat de gemeente, bij monde van het college, doen om de relatie met deze burger weer te herstellen?

Antwoord 3
Wij hebben inmiddels met deze inwoner contact opgenomen en zijn met hem in gesprek over zijn adviezen. Hij ruimt wekelijks zwerfafval en is zeer begaan met het milieu. Hier zijn wij erg blij mee.


Vraag 4: Wat gaat de gemeente, bij monde van het college, doen om dit soort reacties in de toekomst te voorkomen?

Antwoord 4
Wij hebben onze collega’s en onze aannemers die meldingen in Fixi behandelen nog een keer gewezen op het zorgen voor een duidelijke reactie. Aannemer GroenExtra heeft inmiddels een bijeenkomst gehad met alle uitvoerders om dit soort reacties op meldingen in de toekomst te voorkomen. Met bijna 80.000 meldingen per jaar in Fixi, kunnen we echter niet garanderen dat de terugkoppeling 100% goed gaat.


Vraag 5: Als het hier onderhoudsniveau A betreft is de reactie dan niet foutief?

Antwoord 5
Nee, het antwoord dat zwerfafval in de beplanting mag blijven liggen is juist. Conform de CROW-normen mag ook bij onderhoudsniveau A zwerfafval ín de beplanting blijven liggen, zolang het niet direct zichtbaar is.

Vraag 6: Is de gemeentelijke organisatie voornemens om iets te doen met de inhoudelijke suggesties die de melder maakt om het zwerfafval in dit soort bosjes gemakkelijker op te ruimen?

Antwoord 6
Het zijn goedbedoelde adviezen, maar we willen ook dat onze plantvakken een bijdrage leveren aan biodiversiteit en een klimaatbestendige stad. Daarom zijn wij nu op een groot aantal locaties plantvakken opnieuw aan het inrichten, met verschillende plantensoorten om meer vogels en insecten aan te trekken en te zorgen dat de bodem het water beter vasthoudt. Ook deze beplanting komt dicht op elkaar te staan, om te voorkomen dat er veel onkruid tussen groeit, maar ook om te zorgen dat de planten bladeren kunnen vasthouden. De organische stoffen in deze bladeren zorgen voor extra voeding van de grond en het vasthouden van water. Om die reden zijn we ook geen voorstander om bladblazers te gebruiken in de beplanting.

Interessant voor jou

Microplastic in en rond het water rond industrieterrein Loven

Lees verder

Beleid rond Brede Welvaart en Donut Economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer