Micro­plastic in en rond het water rond indu­strie­terrein Loven


Infor­me­rende vragen

Indiendatum: 30 jan. 2023

Vorig jaar is de Centaurusvijver leeg gepompt om de bodem schoon te maken. De bodem bleek ernstig vervuild te zijn met microplastics. De Plastic Soup Foundation stelt dat het plasticafval is te herleiden naar de bedrijven van het industrieterrein Loven III, en dat de gemeente zou onderzoeken welke bedrijf verantwoordelijk is. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Is de Centaurusvijver nu weer goed schoon?

2. Hoe is het de vissen vergaan die tijdelijk zijn verhuisd?

3. Hoeveel heeft het reinigingsproject in totaal gekost?

4. Wat zijn de uitkomsten naar het onderzoek naar de herkomst van het plasticafval; zijn er verantwoordelijken aangewezen en zijn er bijvoorbeeld kosten op hen verhaald?

In en langs de waters langs de Gelrebaan, vlakbij de Centaurusvijver, is ook veel (micro)plastic afval te vinden. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit afval betreft dat bij het maaien van de oevers is versnipperd.

5. Wat is het beleid rond zwerfafval bij het maaien; wordt eerst effectief het zwerfafval verwijderd, of gebeurt dit niet voorafgaand aan het maaien?

6. Worden lokale zwerfafvalgroepen geattendeerd op wanneer er waar gemaaid wordt, opdat zij daarop in kunnen spelen?

7. Is er een indicatie te geven van de extra kosten van afval ruimen voorafgaand aan het maaien, en is dit af te zetten tegen de kosten van het reinigen na het versnipperen van het afval?

8. Heeft de gemeente zicht op de waterkwaliteit van de verschillende (stilstaande) wateren binnen de gemeente?

9. Hoe, waarop en op welke termijn controleert de gemeente de waterkwaliteit?

Indiendatum: 30 jan. 2023
Antwoorddatum: 7 apr. 2023

Vorig jaar is de Centaurusvijver leeg gepompt om de bodem schoon te maken. De bodem bleek ernstig vervuild te zijn met microplastics. De Plastic Soup Foundation stelt dat het plasticafval is te herleiden naar de bedrijven van het industrieterrein Loven III, en dat de gemeente zou onderzoeken welke bedrijf verantwoordelijk is. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Is de Centaurusvijver nu weer goed schoon?

Antwoord:
Ja, de Centaurusvijver is weer schoon en de schoonmaakwerkzaamheden zijn goedgekeurd door het waterschap.


2. Hoe is het de vissen vergaan die tijdelijk zijn verhuisd?

Antwoord:
Een deel van de vissen is permanent verhuisd naar andere vijvers in Tilburg. Dit om de vissen meer ruimte te geven.
Het andere deel is terug gezet in de Centaurusvijver. Het is de vissen goed vergaan.


3. Hoeveel heeft het reinigingsproject in totaal gekost?

Antwoord:
€ 368.234,51 exclusief BTW


4. Wat zijn de uitkomsten naar het onderzoek naar de herkomst van het plasticafval; zijn er verantwoordelijken aangewezen en zijn er bijvoorbeeld kosten op hen verhaald?

Antwoord:
Door de omgevingsdienst is er een onderzoek uitgevoerd. De omgevingsdienst heeft 2 bedrijven aangemerkt als verdacht en heeft deze bedrijven bezocht. Op basis van de rapportage van de OMWB heeft de gemeente Tilburg 2 bedrijven aansprakelijk gesteld (brief met kenmerk 1472984).
Bedrijven hebben tot op heden nog niet betaald.


In en langs de waters langs de Gelrebaan, vlakbij de Centaurusvijver, is ook veel (micro)plastic afval te vinden. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit afval betreft dat bij het maaien van de oevers is versnipperd.

5. Wat is het beleid rond zwerfafval bij het maaien; wordt eerst effectief het zwerfafval verwijderd, of gebeurt dit niet voorafgaand aan het maaien?

Antwoord:
Opruimen zwerfaval zit in de GOC contracten (beeldkwaliteit). Er wordt niet effectief zwerfafval verwijderd voor het maaien.


6. Worden lokale zwerfafvalgroepen geattendeerd op wanneer er waar gemaaid wordt, opdat zij daarop in kunnen spelen?

Antwoord:
Nee, de gemeente faciliteert alleen maar.


7. Is er een indicatie te geven van de extra kosten van afval ruimen voorafgaand aan het maaien, en is dit af te zetten tegen de kosten van het reinigen na het versnipperen van het afval?

Antwoord:
Nee, hiervoor is geen indicatie te geven. Aannemer kan er zelf voor kiezen om vooraf of achteraf te reinigen dit is een bedrijfsmatige keuze.


8. Heeft de gemeente zicht op de waterkwaliteit van de verschillende (stilstaande) wateren binnen de gemeente?

Antwoord:
De waterschappen zijn waterkwaliteitsbeheerder. Deze taak ligt dan ook primair bij de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel. Wij hebben wel regelmatig contact hierover met de waterschappen, vooral ook wanneer er problemen zijn.


9. Hoe, waarop en op welke termijn controleert de gemeente de waterkwaliteit?

Antwoord:
De waterschappen zijn waterkwaliteitsbeheerder. De gemeente monitort de waterkwaliteit niet stelselmatig maar meet soms wel in specifieke projecten de waterkwaliteit.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

De Oliemeulen als opvancentrum voor dieren?

Lees verder

Onprofessionele afhandeling Fixi meldingen zwerfafval

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer