Motie: Diervrije evene­menten


3 oktober 2022

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 3 oktober 2022.

Raadsbesluit: Startnotitie Evenementenbeleid

Titel: Diervrije evenementen

Constateert dat:

  • gemeente Tilburg evenementen met dieren steeds verder ontmoedigt zoals via de wijziging Algemene Plaatselijke Verordening die op 16 April 2022 is aangenomen[1];
  • de gemeente al een voorkeursbeleid hanteert bij het verlenen van vergunningen voor evenementen waar geen dieren bij betrokken zijn;
  • het aantal evenementen in gemeente Tilburg waar dieren bij waren betrokken de laatste jaren om verschillende redenen afneemt;

Overwegende dat:

  • de gemeente bevoegd is de verhouding tussen evenementen met en evenementen zonder dieren vast te leggen[2];
  • er volgens de RDA geen aanleiding is voor extra bevoegdheden voor lagere overheden om beleid te ontwikkelen op dierenwelzijn is, met uitzondering van het vergunningenbeleid rondom evenementen met dieren[3];
  • er in de verkiezingstijd al grote consensus leek te zijn onder de verschillende politieke partijen van Tilburg over het uitbannen van en/of verminderen van het gebruik van dieren op evenementen;
  • het niet meer willen gebruiken van dieren ter vermaak op evenementen in onze gemeente een ethische overweging is, los van dierenwelzijn, deugdelijkheid, openbare orde, veiligheid en/of volksgezondheid;

Verzoekt het college om

Onderzoeken óf het niet meer gebruiken van dieren TER VERMAAK op evenementen kan worden opgenomen in het evenementenbeleid en zo ja, hoe?

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens
Partij voor de Dieren, Pam Wijnans
GroenLinks, Dwayne Heuvelmans
PvdA, Aziza Aboulkacem
Voor Tilburg, Ivan Otten
D66, Jan van Esch


Status

Aangenomen

Voor

ONS Tilburg, PvdA, D66, Voor Tilburg, PvdD, GL

Tegen

FvD, VVD, 50Plus, CDA, Lokaal Tilburg, SP, LST

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Geen dieren op de Tilburgse kermissen

Lees verder

Motie: Sloopkogel door het bouwbesluit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer