Motie: Geen dieren op de Tilburgse kermissen


3 oktober 2022

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op maandag 3 oktober 2022.

Titel: Geen dieren op de Tilburgse kermissen

Constateert dat:

  • de inschrijvingen voor staanplaatsen op de Tilburgse kermis van 2023 half oktober worden geopend;
  • de pachtvoorwaarden de basis zijn wie in mag schrijven en wie niet;
  • Gemeente Tilburg evenementen met dieren steeds verder ontmoedigt zoals via de wijziging Algemene Plaatselijke Verordening die op 16 April 2022 is aangenomen[1];
  • de afgelopen jaren nog maar 1 attractie met dieren aanwezig was;

Overwegende dat:

  • de Tilburgse kermissen de afgelopen paar jaren succesvol zijn geweest ondanks dat het aantal exploitanten dat er stond met dieren is afgenomen;
  • de zomers steeds heter worden en dat op basis van de regels van de NVWA rondom dierenwelzijn er in de toekomst sowieso minder vaak dieren op de kermis zouden mogen staan vanwege toenemende hitteproblematiek[2];
  • dieren erg veel last kunnen hebben van hittestress;
  • een evenement midden in de zomer, zoals de kermis, het risico op hittestress vergroot waardoor het dierenwelzijn vanwege de weersomstandigheden steeds moeilijker gegarandeerd kan worden;
  • er in de verkiezingstijd al grote consensus leek te zijn onder de verschillende politieke partijen van Tilburg over het uitbannen van en/of verminderen van het gebruik van dieren op evenementen;

Draagt het college op

In de pachtvoorwaarden voor de Kermissen 2023 op te nemen dat attracties met dieren op kermissen in gemeente Tilburgse niet meer toegestaan zijn. En gaat over tot de orde van de dag.

Namens
Partij voor de Dieren, Pam Wijnans
GroenLinks, Freke Schellekens
PvdA, Bea Mieris
D66, Jan van Esch
Voor Tilburg, Ivan Otten
Lokaal Tilburg, Frans van Aarle
SP Tilburg, Hans Kokke


Status

Aangenomen

Voor

ONS Tilburg, SP, Lokaal Tilburg, Voor Tilburg, D66, PvdA, GL, PvdD

Tegen

FvD, VVD, 50Plus, CDA, LST

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: “Gemeente Tilburg: roep de klimaatnoodtoestand uit!"

Lees verder

Motie: Diervrije evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer