Relatie tussen dieren­mis­han­deling, huiselijk geweld en crimi­na­liteit


Infor­me­rende vragen

Indiendatum: 8 dec. 2022

Met het oog op het op te stellen nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2027 (IVP) hebben wij deze vragen over de relatie tussen enerzijds dierenmishandeling en anderzijds huiselijk geweld tegen mensen en (zware) criminaliteit, en welke rol de gemeente speelt in opsporing en tegengaan van dierenmishandeling en -verwaarlozing.
Uit het rapport ‘Cirkel van geweld. Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld’ blijkt dat geweld tegen dieren en geweld tegen mensen hand in hand gaan.

1. Bent u bekend met de verbanden tussen geweld tegen dieren en geweld tegen mensen, zoals uitgelicht in het rapport ‘Cirkel van geweld. Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld’?

2. Welke rol speelt de gemeente momenteel in het tegengaan van dierenmishandeling en -verwaarlozing? In welk beleid is dit vastgelegd?

3. Welke partners zijn er betrokken bij de gemeentelijke inzet tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing?

4. In welke mate wordt er momenteel rekening gehouden met de relatie tussen enerzijds dierenmishandeling en anderzijds huiselijk geweld tegen mensen en (zware) criminaliteit?

Indiendatum: 8 dec. 2022
Antwoorddatum: 22 dec. 2022

Met het oog op het op te stellen nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023-2027 (IVP) hebben wij deze vragen over de relatie tussen enerzijds dierenmishandeling en anderzijds huiselijk geweld tegen mensen en (zware) criminaliteit, en welke rol de gemeente speelt in opsporing en tegengaan van dierenmishandeling en -verwaarlozing.
Uit het rapport ‘Cirkel van geweld. Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld’ blijkt dat geweld tegen dieren en geweld tegen mensen hand in hand gaan.

1. Bent u bekend met de verbanden tussen geweld tegen dieren en geweld tegen mensen, zoals uitgelicht in het rapport ‘Cirkel van geweld. Verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld’?

Antwoord:
We zijn bekend met het verband tussen geweld tegen dieren en huiselijk geweld en kindermishandeling.


2. Welke rol speelt de gemeente momenteel in het tegengaan van dierenmishandeling en -verwaarlozing? In welk beleid is dit vastgelegd?

Antwoord:
De gemeente Tilburg houdtzich bezig met de bedrijvigheidvan dieren (bijvoorbeeld illegaal fokken in strijd met het bestemmingsplan). Echter het welzijnsaspect ligt meer bij het LID(Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn) en de Dierenpolitie.
In de actualisatie dierenbeleid is onderstaande tekst opgenomen:
"Het is bekend dat er bij dierenmishandeling ook vaak sprake is van huiselijk geweld. Samenwerking tussen professionals werkzaam zijn in de sectoren Gezondheidszorg, Onderwijs, Kinderopvang, Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg en Justitie en dierenartsen en andere professionals die in aanraking komen met dierenmishandeling is van groot belang. Veilig Thuis heeft afspraken gemaakt met partners, zoals politie, dierenbescherming en DierenopvangHart van Brabant. Veilig Thuis neemt tevens bij de risicotaxatie en intake van ernstige huiselijk geweldzaken ook dierenwelzijn mee zodat signalen worden opgepakt m.b.t. dierenmishandeling."


3. Welke partners zijn er betrokken bij de gemeentelijke inzet tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing?

Antwoord:
LID, Dierenpolitie, Dierenbeschermingen Dierenopvang Hart van Brabant. Natuurlijk wordt er ook aandacht gevraagd door onze uitvoerende partners. Denk aan Veilig Thuis en Contour de Twern.
Er wordt ambtelijke kennis verworvenvia Diervizier.


4. In welke mate wordt er momenteel rekening gehouden met de relatie tussen enerzijds dierenmishandeling en anderzijds huiselijk geweld tegen mensen en (zware) criminaliteit?

Antwoord:
In 2020is er voorde regio Hart van Brabant een webinar gegeven om deskundigheid en handelingsbekwaamheid bij professionals rondom dit onderwerp (dierenmishandeling en huiselijk geweld) te bevorderen, deze is nog steeds terug te kijken door professionals via de website van het Regionaal Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling. Toegang Tilburg doet in zaken waar huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomt een uitgebreide analyse, waarin gekeken wordt naar de aanpak van risicofactoren en stressoren zodat geweld in het gezin/huishouden stopt. Er is een flyer en signalenkaartontwikkeld vanuit Dierenbescherming voor hulp- en dienstverleners met informatie wat zij kunnen doen bij zorgen over verwaarlozing of mishandeling van dieren. Deze kaart brengen we onder de aandacht, onder andere bij professionals van Toegang Tilburg die werken met huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek. Andersom bekijken we hoe we professionals die verwaarlozing/mishandeling van dieren in beeld krijgen beter kunnen attenderen op de adviesfunctie van Veilig Thuis wanneer zij zorgen hebben over de situatie thuis.
Als er sprake is van dierenmishandeling binnen (zware) criminaliteit dan wordt hier op gehandhaafd maar er is geen specifiek beleid.

Interessant voor jou

Actualisatie van het dierenwelzijnsbeleid

Lees verder

De levende kerststal op het Pieter Vreedeplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer