De levende kerststal op het Pieter Vree­de­plein


De levende kerststal: Een treurig dier voor uw plezier!

Indiendatum: 22 dec. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vraag/ vragen schriftelijk te beantwoorden:

Momenteel staat een aantal dieren in een ‘levende kerststal’ op het Pieter Vreedeplein. De dieren komen van ‘De Mettemaat’, een zorgboerderij in het buitengebied van de Achterhoek, om een aantal weken in de drukke Tilburgse binnenstad te staan. Afdeling Veiligheid & Wijken heeft hier € 16.400,-- aan besteed, ten behoeve van de kerstsfeer in de binnenstad.

Uit navraag blijken de volgende voorwaarden in de vergunning voor evenementen met dieren te zijn opgenomen:

 • De dieren zijn uitsluitend aanwezig gedurende de data en tijden in de vergunning.
 • De vergunninghouder zorgt voor diergeneeskundig toezicht op de gezondheidstoestand van de dieren die deelnemen aan het evenement en dat de regels van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, de identificatie- en registratievoorschriften, de wet dierenvervoer en andere regels voor dierenbescherming worden nageleefd.
 • Er wordt voldaan aan bijgevoegd document ‘Dieren en evenementen’.

In het genoemde document ‘Dieren en evenementen’, waaraan moet worden voldaan bij het uitbaten van de levende kerststal, staat o.m. genoemd dat;

 • ter voorkoming van verspreiding van dierziekten bezoekers moeten worden geïnformeerd over het belang hygiënemaatregelen;
 • er voldoende handenwasgelegenheden moeten zijn voor bezoekers (inclusief zeepdispenser en papieren handdoekjes voor eenmalig gebruik) en dat duidelijk moet zijn aangegeven waar deze zich bevinden;
 • niet gegeten en gedronken wordt in en rond de dierverblijven;
 • drinkbakken buiten het bereik van bezoekers moeten zijn geplaatst;
 • de dieren voldoende schuil- en rustplekken, voer en drinken hebben.

Wij zijn zelf een kijkje gaan nemen bij de levende kerststal en hebben geconstateerd dat aan meerdere voorwaarden, die in het belang van de dieren en de volksgezondheid zijn gesteld, niet is voldaan. Zie de foto’s met beschrijvingen in de toelichting onder de vragen.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

 1. Op welke wijze en in welke mate wordt gecontroleerd of wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals duidelijke informatie over de gezondheidsrisico’s i.v.m. dierziekten, niet eten in en rond de stal, drinkbakken buiten het bereik van bezoekers, voldoende handenwasgelegenheden, en voldoende schuilen rustplekken voor de dieren?
 2. Wat is uw reactie op de constatering dat er géén informatie voor bezoekers aanwezig is, over het belang hygiënemaatregelen, dat er geen handenwasgelegenheden voor de bezoekers aanwezig is, dat er door de bezoekers rond het dierenverblijf wordt gegeten, gedronken én gerookt, en dat hierdoor niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan?
 3. Op welke manier draagt het plaatsen van levende dieren in een kerststal bij aan 'het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad', waar afdeling Veiligheid en Wijken aan werkt?
 4. Hoe wordt tijdens de nachten het welzijn van de dieren gewaarborgd?
 5. Hoe wordt het voldoen aan de transportwet gecontroleerd?
 6. Welke alternatieven (zonder levende dieren) zijn er overwogen om met de beschikbare € 16.400 de kerstsfeer in de binnenstad te bevorderen, en op grond waarvan is toch gekozen voor een kerststal met levende dieren
 7. Is het college het met ons eens dat het, in een tijd waarin de maatschappelijke norm wat betreft het gebruik van dieren voor vermaak verandert [1] , een kerststal met levende dieren die aangeraakt mogen worden overbodig, onnodig en niet in het belang van de dieren is, en een culturele of feestelijke viering ook zonder dieren kan, zoals de sterrentocht op 8 januari 2023 [2] waar dit keer géén dieren bij aanwezig zijn? Zo nee, waarom niet?
 8. Indien de organisatie van de levende kerststal niet aan (een deel van) de voorwaarden voldoet, bent u het dan met ons eens dat de kerststal niet met levende dieren doorgang had mogen vinden en dat het verstandig is om volgend jaar geen kerststal met dieren in het centrum te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

Bekijk hier de foto's

Indiendatum: 22 dec. 2022
Antwoorddatum: 17 jan. 2023

Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen die door het raadslid P. Wijnans (PvdD) zijn gesteld op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2022. De vragen gaan over de levende kerststal op het Pieter Vreedeplein: De levende kerststal: Een treurig dier voor uw plezier! en zijn ontvangen op 22 december 2022.

Vraag 1: Op welke wijze en in welke mate wordt gecontroleerd of wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals duidelijke informatie over de gezondheidsrisico’s i.v.m. dierziekten, niet eten in en rond de stal,drinkbakken buiten het bereik van bezoekers, voldoende handenwasgelegenheden, en voldoende schuilen rustplekken voor de dieren?

Antwoord 1
Zorgboerderij en verhuurbedrijf Mettemaat uit Hengelo verzorgt de levende kerststal op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Zij voldoen aan alle noodzakelijke voorwaarden en werken volgens het zoönose certificaat, zijn in bezit van een vervoersvergunning (vergunning voor vervoerders overeenkomstig artikel 10, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1/2005, nummer 324612 en werken met vervoersbewijzen. Ook bezoekt een dierenarts de boerderij voor een klinische keuring met betrekking tot dieren voor de levende kerststal.
Vanuit de gemeente is er geen controle uitgevoerd aan de gestelde voorwaarden ter plaatse.


Vraag 2: Wat is uw reactie op de constatering dat er géén informatie voor bezoekers aanwezig is, over het belang hygiënemaatregelen, dat er geen handenwasgelegenheden voor de bezoekers aanwezig is, dat er door de bezoekers rond het dierenverblijf wordt gegeten, gedronken én gerookt, en dat hierdoor niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan?

Antwoord 2
De borden rondom handen wassen en overige regels zijn op 23 december 2022 geplaatst door de projectleider van “Winter in Tilburg”. Een foto van dit bord kunt u vinden in de bijlagen, zie foto 1.


Vraag 3: Op welke manier draagt het plaatsen van levende dieren in een kerststal bij aan 'het vergroten van de fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid van de stad', waar afdeling Veiligheid en Wijken aan werkt?

Antwoord 3
De kerststal in de Tilburgse binnenstad is een laagdrempelige en vrij toegankelijke activiteit binnen het project “Winter in Tilburg”. Bezoekers van alle leeftijden raken vaak onderling in gesprek bij de kerststal en dit vergroot de sociale leefbaarheid. Een bezoek aan de kerststal wordt dikwijls gecombineerd met een bezoek aan de lokale middenstand.


Vraag 4: Hoe wordt tijdens de nachten het welzijn van de dieren gewaarborgd?

Antwoord 4
De dieren gaan iedere dag op en neer van Hengelo, waar zorgboerderij / verhuurbedrijf De Mettemaat gevestigd is, naar Tilburg. Ze verblijven de nachten in hun eigen stal.
Het transport past binnen de geldende normen, maar het college is van mening dat het een forse afstand is.


Vraag 5: Hoe wordt het voldoen aan de transportwet gecontroleerd?

Antwoord 5
De Mettemaat vult per dag een transportformulier in met het aantal dieren. In de bijlagen ziet een voorbeeld van 23 december 2022.Vraag 6: Welke alternatieven (zonder levende dieren) zijn er overwogen om met de beschikbare € 16.400 de kerstsfeer in de binnenstad te bevorderen, en op grond waarvan is toch gekozen voor een kerststal met levende dieren?

Antwoord 6
Er zijn geen andere alternatieven overwogen.


Vraag 7: Is het college het met ons eens dat het, in een tijd waarin de maatschappelijke norm wat betreft het gebruik van dieren voor vermaak verandert1, een kerststal met levende dieren die aangeraakt mogen worden overbodig, onnodig en niet in het belang van de dieren is, en een culturele of feestelijke viering ook zonder dieren kan, zoals de sterrentocht op 8 januari 20232 waar dit keer géén dieren bij aanwezig zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7
In de aanvaarde motie 15-2 bij het Raadsvoorstel Startnotitie evenementenbeleid 2023-2026 is de oproep van de raad om verder te onderzoeken of en hoe evenementen met dieren ter vermaak verboden kunnen worden. Dit proces loopt momenteel en u wordt hierover spoedig geïnformeerd.


Vraag 8: Indien de organisatie van de levende kerststal niet aan (een deel van) de voorwaarden voldoet, bent u het dan met ons eens dat de kerststal niet met levende dieren doorgang had mogen vinden en dat het verstandig is om volgend jaar geen kerststal met dieren in het centrum te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8
Ja.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Relatie tussen dierenmishandeling, huiselijk geweld en criminaliteit

Lees verder

Geen vuurwerkvrije zones meer rond kinderboerderijen?!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer