Gebruik dieren tijdens winter­circus


Monde­linge vragen

Indiendatum: 16 jan. 2023

Vanaf 26 januari staat het Tilburgs Wintercircus anderhalve week in onze stad. Naast optredens met menselijke artiesten, die zelf hebben gekozen voor een leven in het circus, wordt er ook opgetreden met 6 geiten en 11 honden. Wij vinden het gebruik van dieren voor vermaak niet passen in onze stad, en we hebben daarom de volgende vragen:

1. Heeft dit circus zelf het eerste initiatief genomen om anderhalve week in Tilburg te staan, of heeft de gemeente hier actief op ingezet?

2. Zijn er ook andere circussen in zicht geweest, en/of op welke wijze heeft de gemeente gekozen voor dit circus met dieren?

3. Op welke wijze wordt het welzijn van de betreffende dieren geborgd/gecontroleerd, en welke rol heeft de gemeente hierin?

4. Geldt het document ‘Dieren en evenementen’ ook als set voorwaarden voor een circus met dieren? In december heeft de gemeente geld besteed aan een levende kerststal op het PieterVreedeplein. Bij de sterrentocht op 8 januari jongstleden is dan weer bewust gekozen om géén dieren (kamelen) meer te gebruiken;

5. Hoe verhoudt het toestaan van dit circus, met acts waarbij dieren worden gebruikt, zich tot de keuzes van de gemeente wat betreft het wel of niet gebruiken van dieren ter vermaak?

Indiendatum: 16 jan. 2023
Antwoorddatum: 16 jan. 2023

De vragen zijn mondeling gesteld tijdens het vragenhalfuurtje. Terugkijken kan via https://tilburg.notubiz.nl/bij... (vanaf ongeveer 4:15).

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Gebruik van glyfosaat en ander gif, op verpachte gemeentegrond en elders

Lees verder

De kwestie rond ‘De Ponyfarm’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer