Bescherm de pad (want hij hoort niet plat)


Indiendatum: 5 apr. 2023

In maart is de jaarlijkse paddentrek weer begonnen. Padden komen daarbij uit de winterslaap en gaan op pad om zich voort te planten. Helaas zorgt dit er ook voor dat veel padden (en andere amfibieƫn) voortijdig aan hun einde komen doordat zij het slachtoffer worden van het verkeer. Verschillende natuurorganisaties en burgers zetten zich in om de padden te helpen met oversteken om zo veilig hun bestemming te kunnen bereiken. Afgelopen week kreeg onze fractie hierover bericht van een bezorgde burger. Dit zorgt bij onze fractie tot de volgende vragen:

1. Welke gebieden binnen de gemeente hebben te maken met overstekende padden in het kader van de paddentrek?

2. Op welke manieren worden padden in deze tijd van het jaar beschermd in onze gemeente (zie voorbeelden zoals genoemd door Diervizier)?

3. Heeft de gemeente zicht op welke organisaties zich binnen de gemeente bezighouden met de paddentrek? Zo ja, om welke organisaties gaat het? Wordt hun expertise ingewonnen of hulp ingezet om de padden te helpen om veilig van A naar B te komen?

Gemeentes Loon op Zand en Dongen hebben beiden voorzorgsmaatregelen getroffen om de padden te helpen door wegen af te sluiten voor (gemotoriseerd) verkeer in de periode van de paddentrek.
De Partij voor de Dieren is blij dat deze gemeentes hun verantwoordelijkheid genomen hebben om de padden veilig te helpen oversteken. Wij zijn dan ook verbaasd over de beantwoording van de eerdergenoemde Fixi-melding. De gemeente Tilburg lijkt hier namelijk anders over te denken. Volgens de beantwoording van de gemeente ligt de verantwoordelijkheid en de schuld van het al dan niet platrijden van padden bij de burger.

4. Heeft, volgens het college, de gemeente Tilburg een taak om padden te helpen bij het oversteken en zo de veiligheid van de padden (maar ook die van de weggebruiker) te verbeteren? Graag inclusief uitleg.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren fractie eens dat het in deze situatie niet getuigt van zorg voor in het wild levende dieren door burgers er niet op te attenderen dat zij op hun route, in deze tijd van het jaar, een vergroot risico hebben om padden plat te rijden?

De burger vraagt via de Fiximelding om weer borden te plaatsten, zoals in het verleden is gebeurd, om burgers erop te attenderen dat hier padden oversteken. Volgens de gemeente Tilburg hebben die borden geen waarde terwijl ze er eerder wel stonden. Echter plaatst gemeente Leiden die borden wel, los van de juridische waarde.

6. Ervan uitgaande dat de borden eerder wel zijn gebruikt. Waar zijn die borden nu? Wat waren de kosten van het gebruik van die borden?

7. Is het college het met onze fractie eens dat van alle methoden om padden te beschermen, het tijdelijk plaatsen van borden een van de minst arbeidsintensieve methoden is om padden te beschermen die ook effectief is?

8. Welke andere mogelijkheden ziet en gebruikt het college om burgers te informeren over padden die mogelijk oversteken?

9. Bent u het met onze fractie eens dat het plaatsen van paddenborden, op plekken waar padden aanwezig zijn en de weg oversteken, onnodig dierenleed kan voorkomen en de instandhouding van de soort daarmee beter gewaarborgd is en bent u dan ook bereid in het vervolg hier tijdiger en vaker rekening mee te houden?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bestemmingsplan Centrum Zuid 2008, 5e herziening (Bisschop Zwijsenstraat 22)

Lees verder

Stand van zaken kinderboerderijenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer