Motie: Rookvrij op de bus wachten


10 juli 2023

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op maandag 10 juli 2023

Raadsbesluit: Perspectiefnota 2024

Titel: Rookvrij op de bus wachten

Constateert dat:

 • Treinstations al rookvrij zijn;
 • Busstations ontdoen van as en brandplekken onnodig veel geld en capaciteit kost;
 • Het busstation bij Tilburg Station door de gekozen betegeling extra vatbaar is voor vervuiling;
 • Sigarettenpeuken hardnekkig zwerfafval is, wat jarenlang in de omgeving zwerft, en extreem vervuilend is voor het milieu;
 • We onderweg zijn naar een rookvrije generatie;
 • De gemeente, in overleg met de vervoerder, busstations als rookvrij zones kan instellen;

Overwegende dat:

 • De gemeente een taak heeft om de gezondheid van burgers te beschermen;
 • Tilburgers mooie busstations verdienen, en niet door peukenresten besmeurde stations;
 • Burgers zich gemeld hebben bij de Partij voor de Dieren-fractie om hun zorgen met betrekking tot het busstation in combinatie met roken te delen;

Verzoekt het college om:

 • In overleg te gaan met de vervoerder, met als inzet de busstations als rookvrije zones in te stellen, als volgende stap voor een gezondere leefomgeving;
 • De mogelijkheden te bezien om ook bushaltes als rookvrije zones in te stellen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens

Anne-Miep Vlasveld, Partij voor de Dieren

Helma Oostelbos, SP


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, ONS Tilburg, PvdA, D66, Voor Tilburg, Lokaal Tilburg, GroenLinks

Tegen

FvD, LST, VVD, 50Plus, CDA