Voorkomen van verspreiding van vogel­griep


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 7 nov. 2022

1. Is het college het met onze fractie eens dat de huidige situatie rond vogelgriep absoluut onwenselijk is, en dat dit, buiten het dierenleed voor de stervende eenden en vogels zelf, een bedreiging is voor mensen, huisdieren en de in het wild levende dieren?

2. Hoeveel meldingen heeft de gemeente (via de FIXI-app), de dierenambulance en/of de politie de afgelopen weken ontvangen over dode en/of zieke eenden en andere vogels?

3. Heeft u zicht op de verspreiding van vogelgriep onder in het wild levende dieren in onze gemeente, al dan niet n.a.v. gedane meldingen? Zo ja, welke ontwikkelingen zijn er wat dat betreft?


In antwoord op art. 41-vragen die onze fractie in september stelde gaf uw college aan: “Wij informeren onze inwoners via diverse mediakanalen hoe zij meldingen kunnen doorgeven over botulisme, blauwalg of vogelgriep.” [1]. Op de website van de gemeente is echter niets te vinden over (beleid omtrent) vogelgriep.


4. Waarom staat er niets op de gemeentewebsite over de praktische omgang met vogelgriep en over uw beleid omtrent vogelgriep?

5. Bent u bereid hier wel aandacht aan te besteden op de website van de gemeente? Zo ja, wanneer kunnen we dat verwachten?

6. Wat doet uw college er aan om verspreiding van vogelgroep naar en binnen Tilburg te minimaliseren en zo de vogels in onze gemeente te beschermen?

7. Wat is de huidige situatie rondom vogelgriep op de Tilburgse kinderboerderijen? Zijn er besmettingen bekend en wat wordt er momenteel gedaan om te voorkomen dat die plaatsvinden


Vooralsnog zijn de twee pluimveehouderijen in onze gemeente (met in totaal vergunde ruimte voor 225.559 dieren) niet besmet geraakt met vogelgriep [2].


8. Hoeveel landbouwdieren zijn de afgelopen vijf jaar in onze gemeente gedood (“geruimd”) vanwege een dierziekte?

9. Wat doet uw college in het kader van vogelgriep specifiek richting de bron van de mutatie naar een hoog pathogene virus, de intensieve veehouderij? Welke middelen zet u in, bijvoorbeeld controleren en/of beperken, om te voorkomen dat er in onze gemeente nog meer dieren worden gedood vanwege, of zelf sterven door vogelgriep?


Toelichting:

https://www.bd.nl/brabant/dier...
https://nos.nl/artikel/2449086...

Indiendatum: 7 nov. 2022
Antwoorddatum: 13 dec. 2022

Vraag 1: Is het college het met onze fractie eens dat de huidige situatie rond vogelgriep absoluut onwenselijk is, en dat dit, buiten het dierenleed voor de stervende eenden en vogels zelf, een bedreiging is voor mensen, huisdieren en de in het wild levende dieren?

Antwoord 1
Ja, de uitbraak van vogelgriep is een onwenselijke situatie. Buiten dierenleed, de economische schade, onderkent het college de risico’s (aangegeven door landelijke kennisinstellingen) voor andere dieren en zelfs de mens. De kamerbrief “leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep” [1] geeft meer duidelijkheid over de werkwijze en de verantwoordelijkheden. De belangrijkste punten hieruit zijn: gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor kosten en regionale coördinatie, er komt een centraal meldpunt voor dode dieren, de vogelgriepapp wordt landelijk ingezet en er komt een werkgroep.


Vraag 2: Hoeveel meldingen heeft de gemeente (via de FIXI-app), de dierenambulance en/of de politie de afgelopen weken ontvangen over dode en/of zieke eenden en andere vogels?

Antwoord 2
De gemeente heeft 51 Fixi-meldingen* ontvangen van dode vogels, eenden, duiven enz. over de maanden september, oktober en november 2022.

Aantal van meldingMaand -->
Subcategorie91011Eindtotaal
Vogels20191251
Totaal20

19

1251

(Bron: Fixi, opname september t/m 24 november 2022)

De dierenopvang Hart van Brabant registreert in het systeem alleen als zij een vogel hebben opgehaald. Of de vogel ziek of al overleden was wordt niet bijgehouden. Daarnaast rijden zij normaliter niet voor dode dieren en is de gemeente hiervoor verantwoordelijk, die het Brabants Afval Team (BAT) inschakelt. Alle gevonden vogels brengt de dierenambulance naar het vogelopvangcentrum in Tilburg.

Uit navraag bij de dierenambulance zijn wij te weten gekomen dat het aantal ritten van betreffende vogels in de periode 1-9 t/m 29-11, in totaal 131 bedraagt. Dit aantal betreft ritten voor de gehele regio Hart van Brabant.


Vraag 3: Heeft u zicht op de verspreiding van vogelgriep onder in het wild levende dieren in onze gemeente, al dan niet n.a.v. gedane meldingen? Zo ja, welke ontwikkelingen zijn er wat dat betreft?

Antwoord 3
Wij houden de verspreidingen c.q. meldingen niet bij in onze gemeente.

Vraag 4: In antwoord op art. 41-vragen die onze fractie in september stelde gaf uw college aan: “Wij informeren onze inwoners via diverse mediakanalen hoe zij meldingen kunnen doorgeven over botulisme, blauwalg of vogelgriep.” Op de website van de gemeente is echter niets te vinden over (beleid omtrent) vogelgriep. Waarom staat er niets op de gemeentewebsite over de praktische omgang met vogelgriep en over uw beleid omtrent vogelgriep?

Antwoord 4
Onze gemeentesite is een vraaggerichte website, dit betekent dat de redactie er onderwerpen op plaatst waar veel vraag naar is. Alleen de actuele onderwerpen en zoekopdrachten die vaak uitgevoerd worden komen op de site. Voorheen was onze website zendergericht en bijna een encyclopedie met heel veel informatie. Deze informatie veroudert snel en wordt niet constant bijgewerkt vandaar dat hiermee gestopt is.

Uit navraag bij de web redactie van de afdeling communicatie hoe vaak gezocht is op de website naar de 3 zoektermen komen de volgende gegevens:
In dit hele jaar was dat:
3 x op botulisme (in november)
2 x op blauwalg (in juli)
0 x op vogelgriep

Er kwam niemand op onze website terecht via deze termen (al dan niet in combinatie met Tilburg) via externe zoeksites.


Vraag 5: Bent u bereid hier wel aandacht aan te besteden op de website van de gemeente? Zo ja, wanneer
kunnen we dat verwachten?

Antwoord 5
Als er een dierziekte uitbraak in de gemeente Tilburg is dan plaatsen wij de informatie op onze gemeentelijke (social) mediakanalen. Aangezien er momenteel geen sprake van is zal dit niet op de vraaggerichte website van gemeente komen. We zorgen dat er in 2023 informatie opgenomen wordt op de websites van het Brabants Afval Team (BAT) en Dierenopvang Hart van Brabant inclusief dierenambulance.


Vraag 6: Wat doet uw college er aan om verspreiding van vogelgroep naar en binnen Tilburg te minimaliseren en zo de vogels in onze gemeente te beschermen?

Antwoord 6
Vogelgriep is een verantwoordelijkheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) voert deze taak uit. De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep bij locaties waar vogels worden gehouden. Dit wordt gedaan op verschillende manieren bijvoorbeeld door onderzoek bij bedrijven, kinderboerderijen en andere locaties waar misschien besmettingen zijn. Bij een uitbraak voert de firma Rendac de ruimingen uit. Bij de ruimingen is altijd een dierenarts van de NVWA aanwezig. Deze ziet erop toe dat alles op de juiste manier gebeurt. [3]


Vraag 7
Wat is de huidige situatie rondom vogelgriep op de Tilburgse kinderboerderijen? Zijn er besmettingen bekend en wat wordt er momenteel gedaan om te voorkomen dat die plaatsvinden?


Antwoord 7
De Diamant-groep heeft bij het overnemen van het beheer van de kinderboerderijen ingezet om het dierenwelzijn naar een hoger niveau te tillen. Ze zetten actief in op het voorkomen van ziekten bij dieren en voldoen aan het keurmerk van Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland. Alle risicovogels zijn in lijn met de landelijke maatregelen [4] bij vogelgriep afgeschermd. Daarnaast evalueert een onafhankelijke dierenarts het dierenwelzijn jaarlijks. Mede door deze manier van handelen, zijn er nog geen besmettingen bekend op de kinderboerderijen.


Vraag 8
Vooralsnog zijn de twee pluimveehouderijen in onze gemeente (met in totaal vergunde ruimte voor 225.559 dieren) niet besmet geraakt met vogelgriep. Hoeveel landbouwdieren zijn de afgelopen vijf jaar in onze gemeente gedood (“geruimd”) vanwege een dierziekte?


Antwoord 8
Volgens de database van de NVWA zijn er in de periode 2017 t/m 2022 in de Gemeente Tilburg geen positieve bedrijven geweest waar in het kader van dierziekten dieren zijn geruimd dan wel preventief zijn geruimd.


Vraag 9
Wat doet uw college in het kader van vogelgriep specifiek richting de bron van de mutatie naar een hoog pathogene virus, de intensieve veehouderij? Welke middelen zet u in, bijvoorbeeld controleren en/of beperken, om te voorkomen dat er in onze gemeente nog meer dieren worden gedood vanwege, of zelf sterven door vogelgriep?

Antwoord 9
Wij hebben hier geen directe taak omdat dit een verantwoordelijkheid voor de NVWA is. Zij hanteren de werkwijze zoals bij antwoord 6 is gegeven.

* Hier kunnen dubbele meldingen bij zitten zoals bij iedere Fixi-melding.

Interessant voor jou

Nieuwe grasmat Spoorpark

Lees verder

Bomen in het Leijpark (deels fataal) met een bijl vernield

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer