De bereik­baarheid en toestand van Vogel­asiel Tilburg


Indiendatum: 11 mei 2023

Onze fractie kreeg een bericht van een burger die op zondag 7 mei een gewonde fazant op de Burgemeester Letschertweg aantrof. Deze burger was zich misschien niet bewust van zijn wettelijke plicht om dit gewonde dier zorg te verlenen, maar wilde dit wel doen. De fazant werd in de auto meegenomen, en er werd contact gezocht met Vogelasiel Tilburg. Telefonisch werd niemand bereikt en ter plekke werd de burger kenbaar gemaakt dat de gemeente het beheer had overgenomen, echter was op de locatie dus niemand aanwezig. De aanwezige opvanghokken waren allemaal bezet met andere gewonde dieren, dus daar kon de fazant niet achtergelaten worden.

Na veel gebel, ook met de politie én de dierenpolitie, heeft de burger via de dierenpolitie uiteindelijk dierenambulance Brabant Noord-Oost kunnen bereiken en is de fazant door een dierenambulance vanuit Oss opgehaald bij de burger thuis om op een andere opvanglocatie in Brabant te worden ondergebracht. Het komen tot deze oplossing heeft uren geduurd.

Wij betreuren het enorm om dit te vernemen, omdat we ervan zijn overtuigd dat de overheid – ook de gemeente Tilburg – de burgers moet faciliteren in het uitoefenen van hun wettelijke zorgplicht (Wnb, artikel 1.11). Wij hebben daarom de volgende vragen.

1. Welke rol speelt de gemeente in Vogelasiel Tilburg?

2. Wat is geregeld en/of afgesproken op het vlak van de bereikbaarheid van Vogelasiel Tilburg aangezien er momenteel werkzaamheden zijn aan dit pand?

3. Was in de situatie, zoals in de inleiding beschreven, sprake van een onverhoopt incident? Zo ja, op welke wijze wordt de kans dat dit vaker gebeurt geminimaliseerd?

4. Hoe is geregeld dat de dieren in de opvanghokken tijdig worden ondergebracht op een locatie waar zij worden verzorgd?

5. Gezien de hokken allemaal bezet waren: zijn er wel genoeg opvanghokken (wat is hier dan de definitie van genoeg), zeker nu er weer jonge vogels zijn geboren en we hebben te maken met vogelgriep? Moeten en kunnen er extra opvanghokken bijkomen?

6. Bent u het met onze fractie eens dat op de locatie duidelijk zichtbaar instructies en contactgegevens vermeld zouden moeten zijn waarmee burgers alternatieve opvangcentra kunnen bereiken en bent u bereid dat zo snel mogelijk te regelen?

7. Welke instantie(s) en/of overheid/overheden is/zijn (in eerste instantie) verantwoordelijk voor de opvang van en zorgverlening aan vogels in het wild, zoals deze fazant?

8. Hoe is geborgd dat de betreffende instantie en/of overheid de burger voldoende faciliteert in het vervullen van de wettelijke zorgplicht voor dieren, door opvang te bieden voor gevonden gewonde vogels en andere dieren?

9. In eerdere vragen hebben wij onze twijfels geuit over het ‘vraaggerichte’ aspect van de gemeentelijke website. Bent u het met ons eens dat dit systeem, waarbij de webredacteur onderwerpen plaatst waar veel vraag naar is, totaal niet werkt in situaties waarin mensen, die een gewonde vogel in hun auto hebben en willen weten waar ze die heen kunnen brengen, niet kunnen wachten tot een webredacteur daarover een artikel plaatst? Kunt u dan ook garanderen dat de beloofde vernieuwde website van Diamantgroep die op 1 juni gelanceerd zou worden alle informatie omvat die men nodig heeft en de doorverwijzing via de gemeentelijke websites helder en direct vindbaar is?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Opvang van menselijke en dierlijke slachtoffers van huiselijk geweld

Lees verder

Prikkelarm zwemmen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer