De bereik­baarheid en toestand van Vogel­asiel Tilburg


Indiendatum: 11 mei 2023

Onze fractie kreeg een bericht van een burger die op zondag 7 mei een gewonde fazant op de Burgemeester Letschertweg aantrof. Deze burger was zich misschien niet bewust van zijn wettelijke plicht om dit gewonde dier zorg te verlenen, maar wilde dit wel doen. De fazant werd in de auto meegenomen, en er werd contact gezocht met Vogelasiel Tilburg. Telefonisch werd niemand bereikt en ter plekke werd de burger kenbaar gemaakt dat de gemeente het beheer had overgenomen, echter was op de locatie dus niemand aanwezig. De aanwezige opvanghokken waren allemaal bezet met andere gewonde dieren, dus daar kon de fazant niet achtergelaten worden.

Na veel gebel, ook met de politie én de dierenpolitie, heeft de burger via de dierenpolitie uiteindelijk dierenambulance Brabant Noord-Oost kunnen bereiken en is de fazant door een dierenambulance vanuit Oss opgehaald bij de burger thuis om op een andere opvanglocatie in Brabant te worden ondergebracht. Het komen tot deze oplossing heeft uren geduurd.

Wij betreuren het enorm om dit te vernemen, omdat we ervan zijn overtuigd dat de overheid – ook de gemeente Tilburg – de burgers moet faciliteren in het uitoefenen van hun wettelijke zorgplicht (Wnb, artikel 1.11). Wij hebben daarom de volgende vragen.

1. Welke rol speelt de gemeente in Vogelasiel Tilburg?

2. Wat is geregeld en/of afgesproken op het vlak van de bereikbaarheid van Vogelasiel Tilburg aangezien er momenteel werkzaamheden zijn aan dit pand?

3. Was in de situatie, zoals in de inleiding beschreven, sprake van een onverhoopt incident? Zo ja, op welke wijze wordt de kans dat dit vaker gebeurt geminimaliseerd?

4. Hoe is geregeld dat de dieren in de opvanghokken tijdig worden ondergebracht op een locatie waar zij worden verzorgd?

5. Gezien de hokken allemaal bezet waren: zijn er wel genoeg opvanghokken (wat is hier dan de definitie van genoeg), zeker nu er weer jonge vogels zijn geboren en we hebben te maken met vogelgriep? Moeten en kunnen er extra opvanghokken bijkomen?

6. Bent u het met onze fractie eens dat op de locatie duidelijk zichtbaar instructies en contactgegevens vermeld zouden moeten zijn waarmee burgers alternatieve opvangcentra kunnen bereiken en bent u bereid dat zo snel mogelijk te regelen?

7. Welke instantie(s) en/of overheid/overheden is/zijn (in eerste instantie) verantwoordelijk voor de opvang van en zorgverlening aan vogels in het wild, zoals deze fazant?

8. Hoe is geborgd dat de betreffende instantie en/of overheid de burger voldoende faciliteert in het vervullen van de wettelijke zorgplicht voor dieren, door opvang te bieden voor gevonden gewonde vogels en andere dieren?

9. In eerdere vragen hebben wij onze twijfels geuit over het ‘vraaggerichte’ aspect van de gemeentelijke website. Bent u het met ons eens dat dit systeem, waarbij de webredacteur onderwerpen plaatst waar veel vraag naar is, totaal niet werkt in situaties waarin mensen, die een gewonde vogel in hun auto hebben en willen weten waar ze die heen kunnen brengen, niet kunnen wachten tot een webredacteur daarover een artikel plaatst? Kunt u dan ook garanderen dat de beloofde vernieuwde website van Diamantgroep die op 1 juni gelanceerd zou worden alle informatie omvat die men nodig heeft en de doorverwijzing via de gemeentelijke websites helder en direct vindbaar is?

Indiendatum: 11 mei 2023
Antwoorddatum: 20 jun. 2023

Onze fractie kreeg een bericht van een burger die op zondag 7 mei een gewonde fazant op de Burgemeester Letschertweg aantrof. Deze burger was zich misschien niet bewust van zijn wettelijke plicht om dit gewonde dier zorg te verlenen, maar wilde dit wel doen. De fazant werd in de auto meegenomen, en er werd contact gezocht met Vogelasiel Tilburg. Telefonisch werd niemand bereikt en ter plekke werd de burger kenbaar gemaakt dat de gemeente het beheer had overgenomen, echter was op de locatie dus niemand aanwezig. De aanwezige opvanghokken waren allemaal bezet met andere gewonde dieren, dus daar kon de fazant niet achtergelaten worden.

Na veel gebel, ook met de politie én de dierenpolitie, heeft de burger via de dierenpolitie uiteindelijk dierenambulance Brabant Noord-Oost kunnen bereiken en is de fazant door een dierenambulance vanuit Oss opgehaald bij de burger thuis om op een andere opvanglocatie in Brabant te worden ondergebracht. Het komen tot deze oplossing heeft uren geduurd.

Wij betreuren het enorm om dit te vernemen, omdat we ervan zijn overtuigd dat de overheid – ook de gemeente Tilburg – de burgers moet faciliteren in het uitoefenen van hun wettelijke zorgplicht (Wnb, artikel 1.11). Wij hebben daarom de volgende vragen.

1. Welke rol speelt de gemeente in Vogelasiel Tilburg?

Antwoord:
De gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Goirle en Baarle-Nassau hebben de wettelijke taak met betrekking tot opvang en verzorging van vogels bij het Vogelasiel Tilburg, uitgevoerd door de Diamant-groep, ondergebracht. Het Vogelasiel is een vooropvang voor vogels en andere kleine dieren (o.a. eekhoorns) voordat zij naar het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert gaan.


2. Wat is geregeld en/of afgesproken op het vlak van de bereikbaarheid van Vogelasiel Tilburg aangezien er momenteel werkzaamheden zijn aan dit pand?

Antwoord:
De werkzaamheden, het aanbrengen van riolering, aan het pand zijn afgerond. Er is een beheerder aangesteld die 7 dagen per week aanwezig is op verschillende tijden bij het Vogelasiel. De beheerder is dagelijks tussen 8-17 uur telefonisch bereikbaar, indien het druk is hoort de beller een voicemail met instructies wat te doen met het gevonden dier. Ook wordt het nummer van de Dierenambulance genoemd in de voicemail. Momenteel is het erg druk door het broedseizoen en kan het voorkomen dat mensen langer moeten wachten of vaker moeten bellen. Bij het Vogelasiel komen er ook borden met uitleg voor bezoekers.


3. Was in de situatie, zoals in de inleiding beschreven, sprake van een onverhoopt incident? Zo ja, op welke wijze wordt de kans dat dit vaker gebeurt geminimaliseerd?

Antwoord:
Ja, er was sprake van een incident. Het Vogelasiel Tilburg is sinds februari 2023 in beheer van de Diamant-groep. Zij hebben bij de overname opdracht gegeven aan een volièrebouwer om 12 extra hokken te realiseren. Zodra deze hokken klaar zijn, de verwachte levertijd is medio juni, dan is er naar verwachting voldoende capaciteit, namelijk 15 stuks.


4. Hoe is geregeld dat de dieren in de opvanghokken tijdig worden ondergebracht op een locatie waar zij worden verzorgd?

Antwoord:
Er is een beheerder aangesteld die 7 dagen per week op wisselende tijdstippen (inclusief de avonden) aanwezig is. De Dierenambulance rijdt ook geregeld langs om een controle op de dieren uit te voeren. Om beheer en toezicht te optimaliseren zijn er recent camera’s besteld om de situatie op afstand te kunnen bekijken.


5. Gezien de hokken allemaal bezet waren: zijn er wel genoeg opvanghokken (wat is hier dan de definitie van genoeg), zeker nu er weer jonge vogels zijn geboren en we hebben te maken met vogelgriep? Moeten en kunnen er extra opvanghokken bijkomen?

Antwoord:
Wij verwijzen naar antwoord 3 over de hokkensituatie.


6. Bent u het met onze fractie eens dat op de locatie duidelijk zichtbaar instructies en contactgegevens vermeld zouden moeten zijn waarmee burgers alternatieve opvangcentra kunnen bereiken en bent u bereid dat zo snel mogelijk te regelen?

Antwoord:
Zoals reeds aangegeven zit het Vogelasiel in een opstartfase. Zij zijn druk bezig om de informatie op hun website, social media en ter plaatse te communiceren.


7. Welke instantie(s) en/of overheid/overheden is/zijn (in eerste instantie) verantwoordelijk voor de opvang van en zorgverlening aan vogels in het wild, zoals deze fazant?

Antwoord:
Dat zijn de Dierenambulance en Wildopvang.


8. Hoe is geborgd dat de betreffende instantie en/of overheid de burger voldoende faciliteert in het vervullen van de wettelijke zorgplicht voor dieren, door opvang te bieden voor gevonden gewonde vogels en andere dieren?

Antwoord:
Indien de Dierenambulance een gevonden gewonde vogel of ander klein dier vindt, worden ze naar de vooropvang bij Vogelasiel Tilburg gebracht. Zij brengen de dieren daarna naar het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert.


9. In eerdere vragen hebben wij onze twijfels geuit over het ‘vraaggerichte’ aspect van de gemeentelijke website. Bent u het met ons eens dat dit systeem, waarbij de webredacteur onderwerpen plaatst waar veel vraag naar is, totaal niet werkt in situaties waarin mensen, die een gewonde vogel in hun auto hebben en willen weten waar ze die heen kunnen brengen, niet kunnen wachten tot een webredacteur daarover een artikel plaatst? Kunt u dan ook garanderen dat de beloofde vernieuwde website van Diamantgroep die op 1 juni gelanceerd zou worden alle informatie omvat die men nodig heeft en de doorverwijzing via de gemeentelijke websites helder en direct vindbaar is?

Antwoord:
Zoals aangegeven zal alle relevante informatie over het Vogelasiel op de vernieuwde website van Dierenopvang Hart van Brabant worden geplaatst. Dat is naar onze mening ook de geschikte locatie voor deze informatie en voor inwoners die hierover vragen hebben ook eenvoudig vindbaar via de reguliere zoekmachines. Het opstellen van deze website is enigszins vertraagd, er wordt aan de oplevering medio juli gewerkt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Opvang van menselijke en dierlijke slachtoffers van huiselijk geweld

Lees verder

Prikkelarm zwemmen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer