Capa­citeit dieren­po­litie in Tilburg


Infor­me­rende vragen

Indiendatum: 10 jan. 2023

'Dierenpolitie' is de informele naam is voor politieagenten van de Nederlandse politie die als ‘taakaccenthouders’ speciaal aandacht hebben voor dieren. Wij hebben een aantal vragen over de dierenpolitie in onze gemeente, die valt binnen politieregio Zeeland - West-Brabant.

1. Hoeveel agenten binnen de regio Zeeland - West-Brabant zijn taakaccenthouder dierenpolitie?

2. Om hoeveel FTE gaat dit, die direct beschikbaar zijn voor de dierenpolitie?

3. Hoe verhoudt de capaciteit voor dierenpolitie binnen de regio Zeeland - West-Brabant zich tot de andere politieregio’s?

Indiendatum: 10 jan. 2023
Antwoorddatum: 27 jan. 2023

'Dierenpolitie' is de informele naam is voor politieagenten van de Nederlandse politie die als ‘taakaccenthouders’ speciaal aandacht hebben voor dieren. Wij hebben een aantal vragen over de dierenpolitie in onze gemeente, die valt binnen politieregio Zeeland - West-Brabant.

1. Hoeveel agenten binnen de regio Zeeland - West-Brabant zijn taakaccenthouder dierenpolitie?

Antwoord:
De eenheid Zeeland-West-Brabant kent 33 opgeleide taakaccenthouders en 1 tactisch coördinator DCG (Dieren binnen Criminaliteit en Gebiedsgebonden politie (GGP), voorheen dierenpolitie)


2. Om hoeveel FTE gaat dit, die direct beschikbaar zijn voor de dierenpolitie?

Antwoord:
De politie Zeeland-West-Brabant werkt contextgedreven. Dat betekent dat capaciteit wordt ingezet op basis van de problematiek die lokaal speelt en de impact die de politie daar op kan realiseren. De taakaccenthouders zijn beschikbaar voor de aanpak van dierenwelzijn en diergerelateerde criminaliteit wanneer de context daar om vraagt.


3. Hoe verhoudt de capaciteit voor dierenpolitie binnen de regio Zeeland - West-Brabant zich tot de andere politieregio’s?

Antwoord:
De eenheid Zeeland-West-Brabant heeft in ieder basisteam minimaal twee opgeleide taakaccenthouders. Daarmee zit de eenheid op - en in een aantal basisteams boven - de afgesproken landelijke sterkte.
De gemeente Tilburg wordt bediend door 3 basisteams: Groene Beemden, Leijdal en Tilburg-Centrum.

Interessant voor jou

Geen vuurwerkvrije zones meer rond kinderboerderijen?!

Lees verder

Gebruik van glyfosaat en ander gif, op verpachte gemeentegrond en elders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer