Motie: Een veilig thuis voor mens en dier


10 juli 2023

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op maandag 10 juli 2023

Raadsbesluit: Perspectiefnota 2024

Titel: Een veilig thuis voor mens en dier

Constateert dat:

  • Tilburgse slachtoffers van huiselijk geweld, die vanwege de veiligheidssituatie tijdelijk niet thuis kunnen verblijven, geen huisdieren kunnen meenemen naar de veilige opvang;
  • 41% van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren gemiddeld één jaar later pas hulp zoekt dan vrouwen zonder huisdieren;
  • er organisaties zijn (zoals Stichting Mendoo) die noodopvang bieden voor huisdieren die leven in situaties van huiselijk geweld, maar alleen binnen gemeenten die dit financieel ondersteunen;

Overwegende dat:

  • de druk op de lokale opvang en de kosten in een dierenhotel (vaak geen plek beschikbaar of te duur) het tijdelijk opvangen van een dier praktisch erg moeilijk maken;
  • het afstaan van een dier aan het asiel grote negatieve gevolgen heeft voor het dier en het vluchtende slachtoffer;
  • hulpverleningstrajecten eerder starten en effectiever verlopen wanneer er een goede oplossing voor de huisdieren wordt geboden. Dit komt ten goede aan de zorgkosten en het welzijn van mensen en dieren op langere termijn.

Verzoekt het college om:

  • te onderzoeken of, hoe en welke organisatie kan bijdragen aan een betere opvang van de huisdieren van menselijke slachtoffers van huiselijk geweld in Tilburg;
  • hierbij te kijken naar de aanpak van andere gemeenten en daarmee in gesprek gaan
  • de uitkomst van dit onderzoek en daarbij komende kosten met de raad te delen (voor bijvoorbeeld een pilot in 2024) en dit te koppelen aan de begroting voor 2024;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens

Pam Wijnans, Partij voor de Dieren

Toine Zeers, Lokaal Tilburg


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Lokaal Tilburg, FvD, LST, VVD, 50Plus, CDA, ONS Tilburg, PvdA, D66, Voor Tilburg, SP, GroenLinks

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Laat de bomen tot in de hemel groeien

Lees verder

Motie: Circulaire (menstruatie)cyclus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer